Đề thi Violympic môn Toán Khối 2 vòng 15

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic môn Toán Khối 2 vòng 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
An và Bình chia nhau 24 chiếc nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 14.
Vậy Bình đã lấy bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời: Số nhãn vở Bình đã lấy là  chiếc.
Câu 2:
Dũng có 25 viên bi gồm các màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 5 viên.
Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi vàng?
Trả lời: Số bi vàng của Dũng là  viên
Câu 3:
Có một số gạo, nếu đem chia đều vào các túi mỗi túi 3kg thì được 6 túi và còn thừa 2kg.
Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 4kg thì được bao nhiêu túi ?
Trả lời: Đựng vào các túi 4kg thì được  túi.
Câu 4:
Có một túi kẹo, sau khi chia cho 9 em mỗi em 4 cái thì còn lại 44 cái.
Hỏi ban đầu túi kẹo có bao nhiêu chiếc?
Trả lời: Ban đầu túi kẹo có số chiếc kẹo là  chiếc.
Câu 5:
Tùng có 30 viên bi, Tùng cho Toàn 5 viên bi; Rồi Toàn lại cho Nam 3 viên bi thì lúc này số bi của 3 bạn bằng nhau.Vậy lúc đầu Toàn có  viên bi.
Câu 6:
Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau được lập từ các số 0, 2, 3, 7.
Trả lời: Tổng là 
Câu 7:
Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lớn hơn 28 và nhỏ hơn 83?
Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là 
Câu 8:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của mỗi số đó bằng 3.
Trả lời: Có tất cả  số.
Câu 9:
Hiện nay Bố Hà 45 tuổi ,còn ông nội Hà 72 tuổi .Tính tổng số tuổi 
của ông nội Hà và Bố Hàkhi tuổi Ông nội Hà bằng tuổi Bố Hà hiện nay.
Trả lời: Tổng số tuổi của ông nội Hà và Bố Hà khi đó là  tuổi.
Câu 10:
5 x  + 17 = 90 – 48
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3
BÀI 4
BÀI 5
BÀI 6
BÀI 7
BÀI 8
BÀI 9 
BÀI 10
BÀI 11
BÀI 12
BÀI 13

File đính kèm:

  • docVIOLYMPIC LOP 2 VONG 15.doc