Đề thi học kì I - Môn Hóa học - Lớp 8

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 14/11/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I - Môn Hóa học - Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD TP Hạ Long
Trường PTCS Tuần Châu
 ---------------------
 Đề 2
Đề thi học kì i Môn hoá Học- Lớp 8
 Năm học 2008- 2009
Thời gian 45 phút 
(Không kể thơì gian giao đề)
Câu 1( 1,5 đ) : Lập công thức hoá học của các chất có thành phần hoá học sau:
A, P (IV) và O. 	b, Al và O, 	c, K và (=SO4)
 Câu 2(1 đ). Đốt cháy hoàn toàn 24 gam magie trong không khí thu được 40 gam magie oxit.
Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng ?
Câu3: (2đ) Hoàn thành các PTHH sau:
1. Fe + CuSO4 ----> FeSO4 + ?
2. H2 + O2 ----> H2O
3. Na2SO4 + BaCl2 ----> BaSO4 + NaCl 
 4. FeCl3 + NaOH -- > Fex(OH)y + NaCl 
Câu 4: ( 2,5 điểm )
Tớnh: 
a) Số nguyờn tử của: 0,5 mol nguyờn tử hidro; 
b) Khối lượng của 1,5 mol phõn tử CH4 
c) Thể tớch của 0,5 mol khớ N2 ở đktc. 
d) Số mol của 40 gam CuSO4 
e, Khí oxi nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
Câu 5: (3 điểm) Cho sơ đồ phản ứng sau:
	KNO3 ---> KNO2 + O2
a. Hãy cân bằng phản ứng xảy ra
b. Tính thể tích khí O2 thu được ở đktc khi phân huỷ 50,5 gam KNO3 và thu được 42,5 g KNO2
( Fe= 56, O= 16, K= 39, N = 14, S = 32)
----------------------------Hết--------------------------
Đáp án biểu điểm
Câu
Nội dung
Điểm
1
1,5
2
C, 16 gam
3
1. Fe + CuSO4 đ FeSO4 + Cu
2. 2 H2 + O2 đ 2 H2O
3. Na2SO4 + BaCl2 đ BaSO4 + 2 NaCl 
 4. 2KOH + Fe(NO3)2 đ Fe(OH)2 + 2KNO3
2
4
FeO : % Fe = .100% = 77,77% 
	Fe2O3 : % Fe = . 100% = 70% 
 	Fe3O4: % Fe = 100% = 72, 41 % 
 Hàm lượng sắt cao nhất : FeO
1
1
1
0,5
5
	 a) 2KNO3 đ 2KNO2 + O2 
	b) Tính đúng 5,6 lit khí oxi : 
mỗi bước tính đúng tương tự đề 1 được 0,5 điểm
1
1,5

File đính kèm:

  • dochoa 8.2.doc
Đề thi liên quan