Đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp I - Năm học: 2008 - 2009

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp I - Năm học: 2008 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đề kiểm tra môn toán CUối học kì ii
 Lớp i - năm học: 2008 - 2009
Bài 1: 
 a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
60;; ;, 64; 65; ; 67;;; 70.
 71;; 73;;; 76; 77; ; ; 80
 b) Viết các số:
 Bốn mươi ba:.......... Ba mươi hai:............
 Chín mươi bảy:......... Hai mươi tám: ...........
 Sáu mươi chín:....... Tám mươi tư: .........
 Bài 2: Đặt tính rồi tính:
 a) 45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 
 .. . ..  
 .. .. .  
  ..  .. 
 b) 58cm + 40cm = . 57 + 2 - 4 = . 
Bài 3.
> 63 60 65 48 88 - 45 63 - 20 
< ? 
= 19 17 54 72 49 - 2 94 - 2 
Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? 
 Bài giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:
 - Một hình vuông và một hình tam giác ?
Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?
Hướng dẫn chấm môn toán lớp 1
Cuối học kì ii
Năm học: 2008 - 2009
Bài 1: 2 điểm. (Đúng mỗi câu cho 1 điểm) 
 a) - Thứ tự các số cần điền là: 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70.
 71;72; 73;74; 75; 76; 77; 78; 79; 80
 b) - Các số viết là:
 43 32
 97 28
 69 84
Bài 2: 2 điểm: - Phần a. ( Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng cho 0,25 điểm )
 - Phần b. ( Mỗi lần tính đúng cho 0,5 điểm )
 a) 45 56 18 74 
 + - + - 
 34 20 71 3 
 79 36 89 71 
b) 58cm + 40cm = 98 cm 57 + 2 - 4 = 55 
Bài 3: 2 điểm
 - 2 cột đầu mỗi lần đúng cho 0,25 điểm, cột sau mỗi lần điền đúng cho 0,5 điểm
> 63 > 60 65 > 48 88 - 45 = 63 - 20 
< ? 
= 19 > 17 54 < 72 49 - 2 < 94 - 2 
Bài 4: 2 điểm 
 - Học sinh viết được câu lời giải được 0,5 điểm
 - Học sinh viết được phép tính: (85 - 60 = 25 ( quả cam) cho 1 điểm.
 - Học sinh viết được ( Đáp số: 25 quả cam ) cho 0,5 điểm
Bài 5: 1 điểm . Học sinh vẽ hình được cho 1 điểm.
Bài 6: 1 điểm 
Học sinh vẽ được đoạn thẳng MN 8cm và ghi được 8cm thì cho 1 điểm

File đính kèm:

  • docToankII0809.doc