Đề kiểm tra khảo sát chất lượng năm học: 2012 - 2013 môn Sinh học lớp 9

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng năm học: 2012 - 2013 môn Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHềNG GD &ĐT UễNG BÍ
TRƯỜNG TH & THCS ĐIỀN CễNG
 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 Năm học:2012-2013 
 Môn sinh học lớp 9
 Đề bài
I. Trắc nghiệm:(2,5 điểm)
Đánh dấu X vào đầu câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) 
 Chức năng của da là:
a.Bài tiết chất bã. c. Thu nhận cảm giác
 b.Điều hoà thân nhiệt. d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu2: (0,5 điểm)
 Cấu tạo của một nơ ron điển hình gồm:
 a.Thân, nhiều sợi nhánh và nhiều sợi trục.
 b.Thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục thường có bao mi ê lin.
 c.Thân và sợi trục.
 d.Thân và các tua.
Câu 3:( 0,5 điểm) 
ở mắt cận thị ảnh của vật sẽ xuất hiện ở: 
a. Ngay điểm mù b. Ngay điểm vàng. 
c.Phía trước màng lưới. d. Phía sau màng lưới.
Câu4: (0,5 điểm) 
 Tế bào thụ cảm thính giác có ở:
Chuỗi xương tai b.Cơ quan coóc ti 
 c. Màng nhĩ. d ống bán khuyên 
Câu 5: (0,5 điểm)
 Hoạt động nào sau đây chỉ có ở người ?
a. Tiếng nói b.Tư duy trừu tượng
c. Chữ viết d. Cả a, b, c đều đúng
 II. Tự luận ( 8 điểm )
Câu 3:(2,5 điểm)
 Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu?
Câu4 :(2điểm)
 Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?
Câu5: (3 điểm)
 Thụ tinh và thụ thai là gì? 
 PHềNG GD &ĐT UễNG BÍ
TRƯỜNG TH & THCS ĐIỀN CễNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 Năm học:2012-2013 
 Môn sinh học lớp 9
Đáp án- Biểu điểm.
I.Trắc nghiệm:
Câu
Đáp án
Điểm
Câu1
d
0,5 điểm
Cõu 2
b
0,5 điểm
Cõu 3
c
0,5 điểm
Cõu 4
b
0,5 điểm
Cõu 5
d
0,5 điểm
 II. Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm
Câu3
*Sự tạo thành nước tiểu gồm các quă trình:Quá trình lọc máu. quá trình hấp thụ lại, quá trình bài tiết nước tiểu.
+Quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận để tạo thành
 Nước tiểu đầu.
+Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết, quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết ở ống thận để tạo nên nước tiểu chính thức .
1 điểm
1 điểm
1 điểm
Câu4:
+Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
+Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
1,25 điểm
1,25 điểm
Câu5:
+Thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng và trùng để tạo thành hợp tử.
+Hợp tử di chuyển theo ống dẫn trứng tới vòi tử cung.vừa di chuyển vừa phân chia thành phôi và đến làm tổ trong lớp niêm mạc thành tử cung để phát triển thành thai.
1điểm
1,5 điểm

File đính kèm:

  • docKT Khao sat dau nam sinh 9 20122013.doc