Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 9 - Môn: Sinh Học - Đề số 1

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 9 - Môn: Sinh Học - Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 9
Môn: Sinh học
Thời gian làm bàI: 150 phút.
Đề 1
Lý thuyết:
 Câu 1. (2 điểm)
 Nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân? 
 ý nghĩa của giảm phân là gì?
Câu 2. (2 điểm)
Trình bày điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc ARN với cấu trúc AND?
Câu 3. (1 điểm)
Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể ba nhiễm và thể một nhiễm ? Cho ví dụ ở người ?
Câu 4. (2 điểm)
Hãy so sánh phương pháp chọn giống bằng các phép lai hữu tính với phương pháp chọn giống bằng gây đột biến?
Bài tập: (3 điểm)
Từ một phép lai giữa 2 cây người ta thu được:
120 cây có thân cao, hạt dài.
119 cây có thân cao, hạt tròn.
121 cây có thân thấp, hạt dài.
120 cây có thân thấp, hạt tròn.
 Biết hai tính trạng chiều cao thân và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau, thân cao và hạt dài là hai tính trạng trội.
 Hãy giảI thích kết quả để xác định kiểu gen và kiểu hình của bố, mẹ và lập sơ đồ lai.

File đính kèm:

  • docDe HSG lop 9 D1.doc
Đề thi liên quan