Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên HS:	NĂM HỌC:2009-2010 	 
Lớp:	 	 	MÔN: TOÁN – KHỐI 4
ĐỀ DỰ BỊ
	THỜI GIAN : 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI:
I/ TRẮC NGHIỆM: 
 Bài 1:Khoanh tròn vào ý đúng nhất trước mỗi câu trả lời sau:
 a/16 – 8 = ? b/ 9 + 7 = ? c/ 52 – 17 = ? d/ 63 – 27 = ? e/28 + 35 = ? g/54 + 38= ? 
 a . 8 a. 11 a. 38 a. 36 a. 72 a. 91
 b. 9 b. 16 b. 25 b. 37 b. 81 b. 92
 c . 7 c. 13 c. 35 c. 38 c. 63 c. 71
 Bài 2:Trong các hình bên hình nào là đường thẳng ?
Hình A 
Hình B
Hình C Hình A Hình B
 Hình C 
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
 63 + 18 34 + 49 61 - 35 82 - 28 
Bài 2:Tìm X
 36 + X = 71 X – 47 = 38
Bài 3: Nhà bạn Hồng nuôi 44 con gà, nhà bạn Hoa nuôi ít hơn nhà bạn Hồng 16 con gà. Hỏi nhà bạn Hoa nuôi được bao nhiêu con gà?
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
	KHỐI:2	NĂM HỌC:2009 -2010 	 
 ĐỀ DỰ BỊ 
	 	 	MÔN: TOÁN 
	ĐỀ BÀI:
I/ TRẮC NGHIỆM: 
 Bài 1:Khoanh tròn vào ý đúng nhất trước mỗi câu trả lời sau:
 a/16 – 8 = ? b/ 9 + 7 = ? c/ 52 – 17 = ? d/ 63 – 27 = ? e/28 + 35 = ? g/54 + 38= ? 
 a . 8 a. 11 a. 38 a. 36 a. 72 a. 91
 b. 9 b. 16 b. 25 b. 37 b. 81 b. 92
 c . 7 c. 13 c. 35 c. 38 c. 63 c. 71
 Bài 2:Trong các hình bên hình nào là đường thẳng ?
Hình A 
Hình B
Hình C Hình A Hình B
 Hình C 
Ii/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
 63 + 18 34 + 49 61 - 35 82 - 28 
Bài 2:Tìm X
 36 + X = 71 X – 47 = 38
Bài 3: Nhà bạn Hồng nuôi 44 con gà, nhà bạn Hoa nuôi ít hơn nhà bạn Hồng 16 con gà. Hỏi nhà bạn Hoa nuôi được bao nhiêu con gà?
 Long Hà, ngày 8 tháng12 năm 2009
BGH DUYỆT	 NGƯỜI RA ĐỀ
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM - KIỂM TRA HỌC KÌ I
	KHỐI:2	MÔN: TOÁN 
 ĐỀ DỰ BỊ 
	ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM: 
Bài 1: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 
 Câu a. ý a
 Câu b. ý b
 Câu c. ý c
 Câu d. ý a
 Câu e. ý c
 Câu g. ý b
 Bài 2 : ý b
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. (HSDTđặt tính đúng kết quả sai được nửa số điểm)
Bài 2: Tìm X 
Học sinh làm đúng mỗi bước được 0,5 điểm 
36 + X = 71 X – 47 = 38
 X = 71 – 36 X = 38 + 47
 X = 35 X = 85
Bài 3: 
 Bài giải 
 Nhà bạn Hoa nuôi được số con gà là :
 44 - 16 = 28 ( con gà )
 Đáp số : 28 con gà 
Lưu ý : Học sinh viết thiếu tên đơn vị trừ 0,5 điểm .
 4 ĐIỂM
 3 điểm 
 1 điểm 
6 ĐIỂM
2 điểm 
2 điểm 
2 điểm 

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN 2HKI 0910 DBi.doc