Đề kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học 9 - Đề 6

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học 9 - Đề 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ubnd huyện cát hải
 Trường TH và tHcs hoàng châu 
đề kiểm tra học kì I
Năm học 2012 – 2013
Môn : Sinh học 9 
Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:.
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm). 
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau :   
1. Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là:
A. Sự phân chia đều chất tế bào cho hai tế bào con.
B. Sự phân chia đều chất nhân cho hai tế bào con.
C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về hai tế bào con.
D. Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang hai tế bào con.
2. ở ruồi giấm, bộ NST 2n = 8. Một tế bào đang ở chu kì sau của giảm phân II sẽ có bao nhiêu NST đơn? 
A. 18. 	B. 8. 	 C. 4. 	D. 2
3. Trên phân tử AND, vòng xoắn có đường kính là bao nhiêu?
A. 20 	B. 10 	 C. 50	 D. 100
4. Biến dị nào di truyền được?
A. Đột biến. 	 B. Thường biến.	C. Biến dị tổ hợp. 	 D. Cả A và C
5. Chức năng của y học tư vấn là gì?
A. Chẩn đoán, cung cấp thông tin và lời khuyên.
B. Tìm hiểu khả năng mắc bệnh của con cháu về một số bệnh nào đó.
C. Đưa ra những cơ sở khoa học để phòng tránh các bệnh di truyền.
D. Chữa bệnh. 
6. Nguyên nhân gây ra thường biến là gì?
A. Do các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật.	
B. Do điều kiện nhiệt độ ở môi trường.
C. Do biến đổi kiểu hình và chịu sự tác động của môi trường.	 
D. Do các tác nhân hoá học
7. Chức năng của AND là gì?
A. Tự nhân đôi để duy trì sự ổn định qua các thế hệ.
B. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.
C. Điều khiển sự hình thành các tính trạng của cơ thể.
D. Truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 2. Hãy sắp xếp các thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp.
Các bệnh di truyền. (A)
Các đặc điểm của các bệnh, tật di truyền(B)
1. Bệnh đao
2. Bệnh Tớcnơ
3. Bệnh câm điếc bẩm sinh
4. Bệnh bạch tạng
5. Tật 6 ngón tay ở người
a. Da và tóc màu trắng, mắt màu hồng.
b. Tay 6 ngón.
c. Bệnh nhân là nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.
d. Bệnh nhân bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, ngón tay ngắn.
e. Câm và điếc bẩm sinh.
g. Xương chi ngắn, bàn chân có nhiều ngón.
II. Phần trắc nghiệm tự luận (7 điểm) 
Câu 1. (2đ) Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào ? Nêu các chức năng của ADN?
Câu 2.(3đ) Nêu biểu hiện của sự đột biến gen. Vì sao đột biến gen thường gây hại cho bản thân sinh vật nhưng lại có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt ?
Câu 3. (2đ) Di truyền y học tư vấn có những chức năng gì ? Tại sao phụ nữ không nên sinh con ngoài độ tuổi 35 ? 
HƯớng dẫn chấm điểm kiểm tra học kì i
Môn Sinh học 9 
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3điểm) 
Câu 1: Mỗi ý chọn đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
D
B
A
D
A
A
B
Câu 2 : Ghép đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.
1 – d  	2 – c 	3 – e 	 4 – a 	 5 – b 
II. Phần tự luận (7điểm)
Câu 1(2 điểm)
* Qúa trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc sau :
- NTBS : Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc : A liên kết với T hay ngược lại, G liên kết với X hay ngược lại. 	(0,75 điểm)
- Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) : Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới. 	(0,75 điểm)
* Chức năng của ADN : Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền. 	(0,5 điểm)
Câu 2 ( 3 điểm). 
* Biểu hiện của sự đột biến gen :
- Đột biến gen có cấu trúc dẫn đến làm biến đổi cấu trúc của phân tử prôtêin mà nó mã hoá và do đó làm thay đổi đột ngột tính trạng tạo ra sự gián đoạn trong biểu hiện kiểu hình của cơ thể.	(0,5 điểm)
- Đa số đột biến gen đều tạo ra các gen lặn. Chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp và không biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp.	(0,5 điểm)
- Một số đột biến gen là gen trội khi phát sinh thì biểu hiện ngay ra kiểu hình của cơ thể.
	(0,5 điểm)
* Đột biến gen có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt :
- Đột biến gen tuy gây hại cho sinh vật nhưng lại có có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt vì đột biến gen tạo ra tính đa dạng trong kiểu gen của các cá thể cùng loài, giúp con người dễ chọn lựa những kiểu gen, kiểu hình mà mình mong muốn. 	(0,75 điểm)
- Bên cạnh đó qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến gen vốn có hại nhưng lại trở thành có lợi. 	(0,75 điểm)
Câu 3. ( 2 điểm)
* Chức năng của di truyền y học tư vấn là chuẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.	1.0 điểm
* Phụ nữ không nên sinh con ngoài độ tuổi 35 vì dễ sinh ra những đứa trẻ bị tật, bệnh di truyền (bệnh Đao).	1.0 điểm
Ma trận đề kiểm tra học kì 1 – Sinh 9
Người ra đề	Người duyệt đề
Lê thị Hằng	 Trần Thị ánh Tuyết
Mức độ nhận thức
Chủ đề
Tổng
Nhiễm sắc thể
AND và gen
Biến dị
Di truyền học người
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Nhận biết
1
2
2
0,5
6
0,5
11
0,25
0,5
0,5
1,5
1,5
1
5,25
Thông hiểu
1
1
0,5
2,5
0,25
2
1,5
3,75
Vận dụng
0,5
0,5
1
1
Tổng
2
2
1
2
1
6
1
15
0,5
0,5
2
0,5
3
1,5
2
10

File đính kèm:

  • docsinh 9hk1doc.doc
Đề thi liên quan