Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán Khối 2 - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán Khối 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC . . . . . . . . . . . .	 Thứ . . . . . ngày. . . . tháng 10 năm 2009
Họ và Tên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiểm tra giữa HK I
Lớp Hai	Năm học : 2009-2010
Môn: Toán
Điểm
Chữ kí của giám thị
Chữ ký của giám khảo
1/-Viết các số từ 75 đến 84. (1 đ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
2/-Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)
	9 + .... = 15 	; 	.... + 8 = 13	;	7 + .... = 11	;	.... + 6 = 12
3/-Khoanh vào chữ đặt trước số đúng(1 đ)
 a/-Số liền sau của số 99 là số mấy?
	a- 98	b- 89	c- 90	d- 100
 b/-Số liền trước của số 80 là số mấy?
	a- 78	b-79	c- 81	d-90
4/-Điền dấu > , < , = vào ô trống: (1 đ)
	1 dm c 10 cm ; 60 dm c 30 dm + 20 dm 
5/-Tính: (2đ)
	6 + 4 + 8 =	;	25 l + 5 l =
	7 + 3 + 5 =	; 	47 kg – 15 kg =
6/-Đặt tính rồi tính: ( 2 đ)
	33 + 16 ; 48 + 12 ; 68 – 15 ; 55 – 21 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 
7/-Lớp 2A có 23 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 9 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh? (1 đ)	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 8/-Trong hình bên: ( 1 đ)	
a/-Có . . . .hình tam giác.. 
	b/-Có . . . .hình tứ giác

File đính kèm:

  • docKT GIUA HK I TOAN LOP 2.doc