Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Dân Hòa

doc8 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Dân Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA Môn: Toán Lớp 3 
 Năm học 2013-2014
 Thời gian: 40 phút 
Họ tên học sinh:................................................................Lớp .. 
Điểm
Giám thị1 :..
Giám thị 2:
Giám khảo 1:....
Giám khảo 2:....
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm chín nghìn, chín chục được viết là: 
A. 9900
B. 9090
C. 9900
D. 9009
Câu 2: Giá trị của biểu thức : 120 - 65 : 5 là:
 95
 110 
 105
 107
Câu 3: 7m5cm = ? cm
A. 75
B. 705
C. 750
D. 7500
Câu 4: Ngày 12 tháng 2 năm 2014 là thứ tư.Ngày 18 tháng 2 năm 2014 là thứ mấy :
A. Thứ ba
B. Thứ năm
C. Thứ sáu
D. Thứ bẩy
Câu 5: Trong hình dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AB là: 
	A	P	M	Q B
 Điểm B B. Điểm P C. Điểm M D. Điểm Q
Câu 6: Hình chữ nhật có chiều rộng là 9cm.Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chu vi của hình chữ nhật . Chu vi của hình chữ nhật là:
A.45cm B. 90cm	 C. 36cm	 D. 95cm
II.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:( 2đ)
a. 2253 + 3819
...................
...................
....................
b. 8162 - 748
...................
...................
....................
c. 1032 4
...................
...................
....................
d. 4525 : 5
...................
...................
....................
Bài 2: Tìm x: (1đ)
a) x 5 = 3435
..............................
..............................
...............................
b) x : 3 = 1076
.............................
..............................
...............................
Bài 3. Ba xe như nhau chở được tất cả là 6570 kg gạo.Hỏi 4 xe như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (2đ)
	.
Bài 4: Tích của hai số là 6424, tìm thừa số thứ nhất biết rằng nếu bớt ở thừa số thứ hai đi 3 đơn vị thì tích mới là 6124.
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA MÔN TOÁN LỚP 3 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
 Câu5
Câu6
B (0,5đ)
D (0,5đ)
B (0,5đ)
A (0,5đ)
 C (1đ)
 B (1đ)
II.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: (2 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0.5 điểm
a. 6072
b. 7414
c. 4128
d. 905
Bài 2: (1 điểm) .Làm đúng mỗi câu được 0.5 điểm
a) x 5 = 3435
 x = 3435 : 5
 x = 687
b) x : 3 = 1076
 x = 1076 3
 x = 3228
Bài 3: (2 điểm).
 Bài giải
 Mỗi xe chở được số kg gạo là: (0,25đ)
 6570 : 3 = 2190 (kg)	(0,5đ)
 4 xe như thế chở được là: 	(0,25đ)
 2190 4 = 8760 (kg)	(0,5đ)
 Đáp số : 8760 kg gạo	(0,5đ)
Bài 4: (1 điểm)
Nếu bớt ở thừa số thứ hai đi 3 đơn vị thì tích sẽ giảm 3 lần ở thừa số thứ nhất.
3 lần thừa số thứ nhất là:
6424 -6124 = 300
Thừa số thứ nhất là:
300 : 3 = 100
Đáp số : 100
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA Môn: Tiếng Việt Lớp 3 
 Năm học 2013-2014
 Thời gian: 60 phút 
 Họ tên học sinh:................................................................Lớp .. 
Điểm
Đọc:
Viết:
Chung:
Giám thị 1 :.
Giám thị 2 :.
Giám khảo 1 :
Giám khảo 2 :.
A.KIỂM TRA ĐỌC :
ĐỌC THÀNH TIẾNG : (6 ĐIỂM)
Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn văn trong bài tập đọc từ tuần 19 đến hết tuần 26 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 bằng hình thức rút thăm.
 Trả lời 1 câu hỏi theo nội dung của đoạn đọc.
 ĐỌC THẦM  VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI : (4 ĐIỂM) 20 phút
Cái cầu
 Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
 Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
 Xe lửa sắp qua thư cha nói thế
 Con cho mẹ xem cho em lơi lâu.
 Những cái cầu ơi yêu sao yêu ghê!
 Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ
 Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió
 Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.
 Yêu cái cầu tre lối sang bà ngoại
 Như võng trên sông ru người qua lại
 Dưới cầu thuyền trở đá, trở vôi
 Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.
 Yêu hơn cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ
 Là cái cầu này ảnh chụp xa xa
 Mẹ bảo: cầu hàm Rồng sông Mã
 Con cứ gọi các cầu của cha.
 Phạm Tiến Duật
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1.Người cha gửi cho em nhỏ cái gì?
 A. Đồ chơi 
 B. Chiếc cầu 
 C. Ảnh chiếc cầu
2.Bạn nhỏ yêu nhất cái cầu nào?
 A. Chiếc cầu tre lối qua bà ngoại.
 B. Chiếc cầu cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu.
 C. Chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ.
3.Trong câu “ Chị mây vừa kéo đến.Ông sấm vỗ tay cười.” Các sự vật được gọi bằng gì?
 A. Chị, ông
 B. Chị mây, ông sấm
 C. Cả hai ý trên đều đúng.
4. Bộ phận in đậm trong câu: “ Dưới cầu thuyền trở đá, trở vôi.” Trả lời cho câu hỏi nào?
 A. Khi nào?
 B. Vì sao?
 C. Ở đâu?
B.KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả : (5đ) 15 phút
Bài viết: Hội vật
 (từ Tiếng chống dồn lên...dưới chân) Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 59 .
II. Tập làm văn : (5đ) 25 phút
 Em hãy viết một đoạn văn ngắn (Từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em yêu thích nhất.
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 
A.KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (6đ)
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (4đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
C (1đ)
B (1đ)
A (1đ)
C (1đ)
 B.KIỂM TRA VIẾT
I- Chính tả (5 điểm)
 - GV đọc cho HS nghe viết bài viết “Hội vật” trong sách giáo khoa tiếng việt 3 tập 2 trang 59
 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp đoạn văn: 5 điểm.
 - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm/lỗi. 
B- Tập làm văn (5 điểm)
 - HS viết được đoạn văn từ 7 đến 10 câu theo đúng yêu cầu của đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp , chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 5 điểm
 - (Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 
4,5; 4 ; 3,5 ; 3; 2,5;..... 

File đính kèm:

  • docde thi giua ki 2.doc