Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 5 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 5 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.. 
Lớp:.Trường: TH Nguyễn Văn Trỗi
SBD:..Phòng thi:....
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: TOÁN – LỚP 5
Thời gian làm bài: 40 phút
Giám thị
Số
TT
ĐIỂM :
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO
SMM
Số 
TT
Bài 1:(2 điểm): Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất: 
 a) 20% của 32 là:
 A. 64 B. 160 C. 6,4 D. 640
 b) Hình lập phương có cạnh là 3dm thì thể tích của hình lập phương đó là :
 A. 9 dm3 B. 27dm3 C. 36 dm3 D. 54 dm3
 c) Hình tròn có đường kính là 6 cm thì diện tích hình tròn đó là:
 A. 18,84 cm2 B. 9,42cm2 C. 38,68cm2 D. 28,26cm2
 d) 129 giây được viết dưới dạng thập phân là :
 A. 2,15 phút B. 2,20 phút C. 2,10 phút D. 2,05 phút
Bài 2: (3 điểm): Đặt tính rồi tính : 
a) 4 năm 8 tháng + 6 năm 7 tháng	b) 25 phút 20 giây - 17 phút 45 giây
c) 2 giờ 18 phút x 4 d) 21 phút 16 giây : 4
Bài 3: (1 điểm)
	Một ô tô đi từ Tam Kỳ đến Đà Nẵng hết 2 giờ 10 phút và đã đến Đà Nẵng lúc 
10 giờ 5 phút. Hỏi ô tô đó xuất phát từ Tam Kỳ lúc mấy giờ? 	 
Bài giải:
Không viết vào khung
.............................................................................................................................................
Bài 4 (3 điểm)
	Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính có chiều dài bằng 120cm, chiều rộng 80cm, chiều cao 60cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 30cm.
Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
Người ta cho vào bể một hòn đá thì lúc này mực nước trong bể cao đến 40cm. 
Tính thể tích hòn đá.
Bài giải
......................
.
Bài 5: (1 điểm)
Tính diện tích phần tô đậm trong hình bên,	
biết hình tròn có chu vi bằng 31,4 cm
	Giải:
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II.NĂM HỌC 2012 – 2013
******************************************************
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN LỚP 5
Bài 1: (2 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
 a) C; 	b) B ; 	c) D ; 	d) A	 
Bài 2 : (3 điểm). Mỗi phép tính đúng và đầy đủ các bước cho 0.75điểm. Kết quả:
a) 11 năm 3 tháng	b) 7 phút 35 giây	c) 9 giờ 12 phút	d) 5 phút 19 giây 
Bài 3 : (1 điểm) . Tính được:
Ô tô đó xuất phát lúc:	(0,25đ)
10 giờ 5 phút - 2 giờ 10 phút = 	7 giờ 55 phút	(0,5đ)
Đáp số: 7 giờ 55 phút	(0,25đ)
Bài 4 : (3 điểm). Tính được:
Diện tích xung quanh của bể nước: (120 + 80) x 2 x 60 = 24000 (cm2) (0,5đ)
Diện tích một mặt đáy của bể nước: 120 x 80 = 9600 (cm2) (0,5đ)
Diện tích kính dùng làm bể cá đó: 24000 + 9600 = 33600 (cm2) (0,5đ)
Thể tích của hòn đá: 	 120 x 80 x (40 - 30) = 96000 (cm3) (1đ)
Đáp số: a) 33600 cm2 ; b) 96000 cm3 (0,5đ)
Bài 5: (1 điểm). Tính được: 
Đường kính của hình tròn (cũng là cạnh của hình vuông) có số đo là:
31,4 : 3,14 = 10 (cm)
Bán kính của hình tròn là:
10 : 2 = 5 (cm)
Diện tích của hình tròn là:
5 x 5 x 3,14 = 78,50 (cm2)
Diện tích của hình vuông là:
10 x 10 = 100 (cm2)
Diện tích phần tô đậm là:
100 - 78,50 = 21,50(cm2)

File đính kèm:

  • docDE THI GHKII TOAN 5 12-13.doc