Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Xuân Châu

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Xuân Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN CHÂU
ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 - MÔN TOÁN 4
KHỐI 4
NĂM HỌC 2013-2014- ĐỀ 1
HỌ VÀ TÊN: .........................................................Lớp: 4...
Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D(là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.( 3đ)
1) Phân số bằng phân số nào dưới đây:
A. 
B. 
C. 
D. 
2) Tìm của 60 ta được:
A. 120
B. 180
C. 90
D.40
3) Phân số nào chỉ phần đã tô đậm trong hình sau:
A. 
B. 
C. 
D. 
Phần 2:
Bài 1: Tính.( 2đ)
= ............................................ ()= .................................................
Bài 2: Tìm x.( 2đ)
 .................................
 .................................
 ....................................
 ....................................
Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó? ( 2đ)
b) Vụ vừa qua, cứ 100m2 thu được 54kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhêu ki lô gam thóc? ( 1đ)
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
ĐỀ 2:
Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D(là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.( 2đ)
1) Kết quả của phép chia 3 : là:
A. 
B. 
C. 
D. 
2) Kết quả của phép nhân x 5 là:
A. 
B. 
C. 
D. 
3) Trong các phân số sau:, , , . Phân số lớn nhất là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Phần 2:
Bài 1: Tính. ( 3điểm)
a) = ............................................... b) = ..........................................
Bài 2: Một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Giờ đầu chảy được bể. Giờ thứ hai chảy được bể. Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước? ( 2điểm) 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Quãng đường từ nhà Bình đến trường dài 1250m. Bình đã đi được quãng đường. Hỏi Bình còn đi bao nhiêu mét nữa thì đến trường?( 2điểm) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Bài 4:( 1điểm). Rút gọn phân số: =.........................................................................

File đính kèm:

  • docDe thi giua HKII.doc