Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.. 
Lớp:.Trường: TH Nguyễn Văn Trỗi
SBD:..Phòng thi:....
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2012 – 2013
MÔN: TOÁN – LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Giám thị
Số
TT
ĐIỂM :
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO
SMM
Số 
TT
Bài 1: ( 2 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Phân số lớn hơn 1 là:
 A. 	B. 	C. 	D. 
 b) Phân số bằng phân số là:
 A. 	B. 	C. 	D. 
 c) Các phân số ; ; xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 A. ; ; 	B. ; ; 	C. ; ; 	D. ; ; 
d) 5 000 000 m2 = ..km2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 5 	B. 5000 	C. 50000 	D. 500 
Bài 2: (3 điểm). Tính: 
 a) + =..
 b) - = 
 c) x = .
 d) : = 
Bài 3: ( 1.5 điểm) Tìm y: 
 a) y - = 	b) : y = 
. .
.
Không viết vào khung
Bài 4: (2.5 điểm). Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 30 m, chiều cao bằng độ dài cạnh đáy.
Tính diện tích của thửa ruộng đó?
Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, cứ 100 m2 thu hoạch được 70 kg thóc.
Tính khối lượng thóc thửa ruộng đó thu hoạch được?
Bài giải:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bài 5: (1 điểm). 
Cho phân số . Hãy tìm một số tự nhiên X sao cho đem mẫu số của phân số đã cho trừ đi X và giữ nguyên tử số ta được phân số mới có giá trị bằng .
Bài giải:
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2012 - 2013
*************************************************
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN – LỚP 4
Bài 1: (2 điểm) .Khoanh đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Kết quả:
a/ B	b/ C	c/ B	d/ A	 
Bài 2: (3 điểm): Mỗi phép tính a, b đúng: 0.5 điểm ; mỗi phép tính c,d đúng (có kết quả là phân số tối giản): 0.75 điểm. Kết quả:
 a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 3: (1.5điểm): Mỗi trường hợp tìm y đúng cho 0.75đ
 a) y - = 	b) : y = 
 y = + 	(0.25đ)	 y = : (0.25đ)
 y = 	(0.5đ)	 y = (0.5đ)
Bài 4: (2.5 điểm). Tính được:
a) Chiều cao của thửa ruộng là:	(0.25đ)
30 x = 20 (m) 	(0.25đ)
Diện tích của thửa ruộng:	(0.25đ)
30 x 20 = 600 (m2)	(0.25đ)
b) 600 m2 gấp 100 m2 số lần là:	(0.25đ)
 600 : 100 = 6 (lần)	(0,25đ)
	- Khối lượng thóc thửa ruộng đó thu được là:	(0,25đ)
	 70 x 6 = 420 (kg)	(0,25đ)
Đáp số: a) 600 m2 ; b) 420 kg thóc	(0,5đ)	 
	Bài 5: (1 điểm)
 - Theo đề bài ta có: = 	(0.25đ)
 	 = 	(0.25đ)
	 37-X = 30 	(0.25đ)
	X = 37 - 30 = 7	(0.25đ)
	* HS có cách giải khác mà lập luận đúng vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docDE THI GHKII TOAN 4 12-13.doc