Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Lương Tài

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Lương Tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD & ĐT Văn Lâm
Trường: Tiểu học Lương Tài
Họ tên HS:.........................................
Lớp:..............................................
Bài Kiểm tra giữa kì II
Năm học 2013 - 2014
Môn: Toán - Lớp 3
Điểm
Giáo viên coi
Giáo viên chấm
.
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm): 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Số liền trước số 2665 là:
A. 2662
B. 2663
C. 2664
D. 2665
Câu 2: 5hm 5m =  m.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 55
B. 550
C. 505
D. 5005
Câu 3: Giá trị của biểu thức: 2345 + 245 x 4 =?
A. 2590
B. 980
C. 9380
D. 3325
Câu 4: Tìm y, biết: (y - 2110) : 5 = 830. Giá trị của y là:
A. 6260
B. 1252
C. 2276
D. 2040
Câu 5: Giờ học của Minh bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều. Thời gian Minh đi từ nhà đến trường hết 35 phút. Vậy để đến trường đúng giờ, Minh phải đi từ nhà lúc:
A. 12 giờ 5 phút
B. 12 giờ 
 45phút
C. 1 giờ 
 kém 5phút
D. 13 giờ 5 phút
Câu 6: Trung điểm đoạn thẳng AB tương ứng với số nào?
 A B
 0 600
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
Câu 7: Số 15 được viết dưới dạng số La Mã là:
A. XIIIII
B. XV
C. VX
D. XIV
Câu 8: Một phộp chia cú thương bằng 1725. Nếu giảm số bị chia đi 5 lần và tăng số chia lờn 3 lần thỡ thương mới là bao nhiờu?
A. 115
B. 1035
C. 1717
D. 1723
Phần II: Tự luận (6 điểm): 
Bài 1 ( 2điểm): Đặt tính rồi tính: 
 2050 + 1099 8464 - 729
............................................................
............................................................
............................................................
 1819 x 4	 2763 : 9
.........................................................
............................................................
.............................................................
Bài 2 (0,5 điểm): Điền dấu: >, <, = vào chỗ trống:
66 phút ............ 1 giờ
7 hm 8dam ............... 780 m
Bài 3: ( 1điểm) Tính giá trị biểu thức 
( 8 732 - 5 917) : 5 = 6482 – 312 x 6 = 
................................................................... ........................................................................
................................................................... ... .....................................................................
Bài 4: ( 1 điểm) Tìm y: 
y : 4 = 1823	y x 5 = 5070 - 1245	
................................................................... ........................................................................
................................................................... ... .....................................................................
................................................................... ... .....................................................................
Bài 5 (1,5 điểm): Xây ba bức tường hết 4500 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Đáp án và thang điểm
PhầnI: trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (mỗi câu 0,5 điểm):
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
C
C
D
A
C
C
B
A
Phần II: tự luận (6 điểm )
Bài 1 : ( 2đ ) : Đặt tính và tính: (Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
 2050 
 + 1099
 3149
 8464 
 729
 7735
 1819
 x 4 
 7276 
2763 9
 06 307
 63
 0
Bài 2 : ( 1 đ ) Mỗi chỗ điền đúng: 0,5 điểm
66 phút > 1 giờ	7 hm 8dam = 780 m
Bài 3 : ( 1 đ ) Mỗi biểu thức làm đúng: 0,5 điểm
( 8732 - 5917) : 5 = 2815 : 5 6482 – 312 x 6 = 6482 – 1872 
	 = 563	 = 4610
Bài 4 : ( 1 đ ) Mỗi biểu thức tìm y làm đúng: 0,5 điểm
y : 4 = 1823	y x 5 = 5070 - 1245	
	 y = 1823 x 4 y x 5 = 3825
	 y = 7392	 	 y = 3825 : 5
	 y = 765
Bài 5 : ( 1,5 đ ) 
Bài giải
 Mỗi bức tường xây hết số viên gạch là:
0,25đ
4500 : 3 = 1500 (viên gạch)
0,5đ
Bốn bức tường như thế xây hết số viên gạch là:
0,25đ
1500 x 4 = 6000 (viên gạch)
0,25đ
 Đáp số: 6000 viên gạch
0,25đ

File đính kèm:

  • docDe thi GHKII lop 3 mon T.doc