Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM	 MÔN : TOÁN
	KHỐI 3	 Thời gian : 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
1. Số : 4704 đọc là :
A.
Ba nghìn tám trăm bốn mươi.
B.
Tám trăm linh bốn
C.
Bốn nghìn bảy trăm linh bốn.
D.
Bốn nghìn ba trăm linh tám
2. Nhìn vào dãy số liệu sau, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20.
Dãy trên có tất cả là:
A. 9 số
B. 8 số
C. 10 số
D. 81 số
O
N
M
3. Cho đoạn thẳng như hình vẽ:
3 cm
3cm
A. M là trung điểm đoạn thẳng ON
B. O là trung điểm đoạn thẳng MN
B. N là trung điểm đoạn thẳng OM
C. M là trung điểm đoạn thẳng MN
4. 7563 - 4980 = ?
A.
2565
B.
2659
C.
2583
D.
3435
5. Trong một đường tròn, đường kính gấp mấy lần bán kính :
A.
1 lần
B.
2 lần
C.
3 lần
D.
4 lần
6. Số nào lớn nhất trong các số dưới đây :
A.
920
B.
983
C.
320
D.
992
7. X - 1236 = 7945
A.
X = 9180
B.
X = 9181
C.
X = 8181
D.
X = 9184
8. Số ?
100 đồng
	 + 300 đồng	 - 200 đồng
II. Phần tự luận :
 9. Đặt tính rồi tính :
	1428	x 3	4537 : 4
10. Một cửa hàng nhập về 2050 kg gạo. Người ta đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi của hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
11. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống và giải thích vì sao điền vào số đó?
 1,2,3,6,12,24,48, ........
ĐÁP ÁN TOÁN 3
Phần
Câu
Đáp án
Điểm
Trắc nghiệm
1
C
0,5
2
B
0,5
3
B
1
4
C
1
5
B
1
6
D
0,5
7
B
1
8
400 đồng; 200 đồng
0,5
Tự luận
9
Đặt tính đúng và thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
1
10
Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo là:
2050 : 75 = 410(kg
Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là :
2052 - 410 = 1540 (kg)
 Đáp số : 1540 ki-lô-gam gạo 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
11
Số cần điền là số 86.
Vì ta cộng tổng các chữ số trước được số sau.
0,25
0,25

File đính kèm:

  • docDe thi giua ky 2 0809.doc