Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3, 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 3, 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Họ và tên HS:	NĂM HỌC:2009 -2010 
Lớp:	 MÔN: TOÁN – KHỐI: 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
	THỜI GIAN : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên:
ĐỀ BÀI:
TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào ý đúng nhất trước mỗi câu trả lời sau:
Câu 1: Kết quả của phép tính 1234 x 2 = ?
2468 c. 2486
2684 d. 2846
Câu 2: Kết quả của phép tính 4862 : 2 = ?
2413 c. 1342
1431 d. 2431
Câu 3: Dãy số Lã Mã nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
a. II, IV, III, VII c. II, III, IV, VII
b. VI, III, II, VII d. IV, VII, II, III
Câu 4: Xác định trung điểm của đoạn thẳng sau? 
 A B C
C làtrung điểm của đoạn thẳng AB 
B là điểm ở giữa của đoạn thẳng AC 
 c. A là trung điểm của đoạn thẳng BC 
d. B là trung điểm của đoạn thẳng AC
TỰ LUẬN:
 Bài 1: Tìm X 
 a. X : 6 = 1038 b. X x 3 = 7254 
 Bài 2: Đặt tính rồi tính
 a. 7915 + 1346 b. 8695 – 2772
 Bài 3: Có 1235 gói kẹo được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng thì có bao nhiêu gói kẹo?
 Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó?
 Bài 5: Tính nhanh: 1723 + 4902 – 723 – 902 (1 điểm)
HẾT
Họ và tên:  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Lớp: 5 Năm học: 2009 – 2010
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo:
I - TRẮC NGHIỆM:
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: Trong các số sau đây, số nào là số bé nhất?
0,978. 	b. 9,078 	 c. 0,789 
Câu 2: Kết quả của 4 giờ 12 phút x 3 là:
 a. 12 giờ 36 phút b. 7 giờ 36 phút 	 c. 12,36 giờ
Câu 3: Một hình tròn có bán kính là 3,6 cm. Chu vi của hình tròn là:
a. 22,608 cm b. 22,806 cm c. 11,304 cm 
Câu 4: 5,8 dm3 bằng bao nhiêu cm3 ?
a. 	5800 cm3 	b.	580 cm3 	c . 5008 cm3
II - TỰ LUẬN:
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a. 9,16 – 5,84	b. 3,754 x 12, 9 	c. 586,66 + 25,9	 d. 36,66 : 7,8
..
Câu 2: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5,2 m, chiều rộng kém chiều dài 1,4 m và chiều cao bằng nửa chiều dài. 
Tính Sxq và Stp của hình hộp chữ nhật đó.
Tình thể tích của hình hộp chữ nhật. 
.
Câu 3: Đặt tính rồi tính:
a. 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ b. 8 phút 21 giây – 7 phút 22 giây
c. 2 giờ 23 phút x 6 d. 10 giờ 42 phút : 5

File đính kèm:

  • docDe thi giua ki 3 va 5.doc