Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Họ và tên HS:	NĂM HỌC:2009 -2010 	 
Lớp:	 	 	MÔN: TOÁN – KHỐI: 2
ĐỀ CHÍNH THỨC
	THỜI GIAN : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
	ĐỀ BÀI:
TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào ý đúng nhất trước mỗi câu trả lời sau:
 Câu 1: 5 x 5 = ?
15
20
25
Câu 2: 20 : 4 = ?
 5
 4
 3
Câu 3 : 3 x 6 = ?
 15
 18
 21
Câu 4: 18 : 2 = ?
 7
 8
 9
Câu 5: Hình nào đã tô màu ?
 Hình A Hình B Hình C
Hình A
Hình B
Hình C
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
 38 + 27 52 - 16
..
Bài 2: Tính biểu thức :
 3 x 5 - 6 = 12 : 4 + 17 = 
	.	
.	 	
Bài 3: Tính 
 2 x 9 = .. 24 : 3 =..
 5 x 4 =  12 : 2 =..
Bài 4:Tìm x
 X x 3 = 21 X : 4 = 5 
..
Bài 5: Có 15 bông hoa cắm đều vào 3 bình .Hỏi mỗi bình có bao nhiêu bông hoa?
..
..
..
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	KHỐI:2	NĂM HỌC:2009 -2010 	 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 	MÔN: TOÁN 
	ĐỀ BÀI:
TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào ý đúng nhất trước mỗi câu trả lời sau:
 Câu 1: 5 x 5 = ?
15
20
25
Câu 2: 20 : 4 = ?
 5
 4
 3
Câu 3 : 3 x 6 = ?
 15
 18
 21
Câu 4: 18 : 2 = ?
 7
 8
 9
Câu 5: Hình nào đã tô màu ?
 Hình A Hình B Hình C
Hình A
Hình B
Hình C
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
 38 + 27 52 - 16
Bài 2: Tính biểu thức :
 3 x 5 - 6 = 12 : 4 + 17 =
Bài 3: Tính 
 2 x 9 = 24 : 3 =
 5 x 4 = 12 : 2 =
Bài 4:Tìm x
 X x 3 = 21 X : 4 = 5 
Bài 5: Có 15 bông hoa cắm đều vào 3 bình .Hỏi mỗi bình có bao nhiêu bông hoa?
 Long Hà, ngày 01 tháng 03.năm 2010.
BGH DUYỆT	 NGƯỜI RA ĐỀ
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM - KIỂM TRA GKII
	KHỐI:2	MÔN: TOÁN 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: ý c
Câu 2: ý a
Câu 3: ý b
Câu 4: ý c
Câu 5: ý b
TỰ LUẬN:
Bài 1: Học sinh đặt tính
Bài 2: Tính biểu thức
3 x 5 - 6 = 15 -6 12 : 4 +17 = 3 +17
 = 9 = 20
Bài 3:Tính 
 2 x 9 = 18 24 : 3 = 8
5 x 4 = 20 12 : 2 = 6
Bài 4 : Tìm X
X x 3 = 21 X : 4 = 5
 X = 21 : 3 X = 5 x 4
 X = 7 X = 20
Bài 5:
Bài giải :
Mỗi bình có số bông hoa là:
15 : 3 = 5 (bông hoa)
 Đáp số : 5 bông hoa
3 ĐIỂM
.0,5 điểm
.0,5 điểm
.0,5 điể
.0,5 điểm
.1 điểm
7 ĐIỂM
1 điểm( mỗi phép tính đúng 0.5 diểm )
HSDT đặt tính đúng, kết quả sai được nửa số điểm.
1 điểm(mỗi bước đúng 0.25 diểm )
HSDT chỉ cần tìm được kết quả đúng là được 0.5 điểm .
1 điểm( Mỗi phép tính đúng 0.25 điểm )
2 diểm ( Mỗi bước đúng được 0.5 điểm )
2 điểm 
0.5 điểm
1 điểm 
0.5 điểm 
Thiếu tên đơn vị trừ 0.5 điểm 

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN 2 GKII CHINH 0910.doc