Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hải An

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hải An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI AN BAèI KIÃỉM TRA GIặẻA KYè II 
 TÃN GK ÂIÃỉM
 NÀM HOĩC: 2008 - 2009 
 Mọn: Tióỳng Vióỷt. 
 Hoỹ vaỡ tón:.................................................. Lồùp 2...
Bài 1: GV đọc cho học sinh một đoạn trong bài: Cò và Cuốc. Từ “Cô trả lời cho đến hết”.
Bài 2: Tìm tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau.
a, Trái nghĩa với khó: 	b, Ngược lại với to: ..
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân trong mỗi câu sau.
a, Trâu cày rất khoẻ. ....
b, Bạn Linh viết chữ đẹp nhất lớp. .
Bài 4: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào các ô trống trong đoạn văn sau cho thích hợp.
 Hoa và Hồng là đôi bạn thân từ nhỏ ă Hai bạn ở cùng một xóm ă học cùng một trường ă một lớp ă cùng giúp đỡ nhau để cả hai cùng tiến bộ.
Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn (từ 4-5 câu) nói về một con vật mà em thích. 
Đề thi chất lượng giữa kì II. Lớp 2
Năm học 2008- 2009
Môn: Tiếng việt
Phần thi kiểm tra đọc ( 10 điểm: đọc 6 điểm; trả lời câu hỏi: 4 điểm ) 
 Mỗi em đọc một đoạn từ 100-120 chữ và trả lời câu hỏi tương ứng với nội dung đoạn vừa đọc(thời gian không quá 2 phút , tốc độ 50- 60 chữ /phút biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu cho điểm tối đa;đọc sai 1 từ trừ 0,2 điểm). 
Bài 1: Chuyện bốn mùa .Đoạn 2. ( Tr 5)
Bài 2: Thư trung thu .Phần lời thơ. ( Tr 10) 
Bài 3: Mùa xuân đến .Từ đầu .........trầm ngâm.( Tr 17) 
Bài 4: Chim sơn ca và bông cúc trắng “ Đoạn 3” (Tr 23)
Bài 5: Quả tim khỉ . Đoạn 2. (Tr 50)
Bài 6: Sơn tinh,Thuỷ tinh.Đoạn 3. ( Tr 61) 
Bài 7: Bé nhìn biển .Học thuộc 2 khổ thơ đầu. (Tr 65)
Đề thi chất lượng giữa kì II. Lớp 2
Năm học 2008- 2009
Môn: Tiếng việt
Phần thi kiểm tra đọc ( 10 điểm: đọc 6 điểm; trả lời câu hỏi: 4 điểm ) 
 Mỗi em đọc một đoạn từ 100-120 chữ và trả lời câu hỏi tương ứng với nội dung đoạn vừa đọc(thời gian không quá 2 phút , tốc độ 50- 60 chữ /phút biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu cho điểm tối đa;đọc sai 1 từ trừ 0,2 điểm). 
Bài 1: Chuyện bốn mùa .Đoạn 2. ( Tr 5)
Bài 2: Thư trung thu .Phần lời thơ. ( Tr 10) 
Bài 3: Mùa xuân đến .Từ đầu.trầm ngâm.( Tr 17) 
Bài 4: Chim sơn ca và bông cúc trắng . Đoạn 3. (Tr 23)
Bài 5: Quả tim khỉ . Đoạn 2. (Tr 50)
Bài 6: Sơn tinh,Thuỷ tinh.Đoạn 3. ( Tr 61) 
Bài 7: Bé nhìn biển .Học thuộc 2 khổ thơ đầu. (Tr 65)

File đính kèm:

  • docTieng Viet 2giua ky II(1).doc