Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Minh A

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Minh A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên HS: ..
Lớp :.
Số BD:..Phòng số:
TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
Năm học : 2013-2014
Môn : TOÁN - LỚP 3
Ngày kiểm tra ://.
GT 1 KÝ
GT 2 KÝ
ĐIỂM
CHỮ KÝ GIÁM KHẢO I
CHỮ KÝ GIÁM KHẢO II
ĐỀ 1 
Câu 1: Tính nhẩm: (1 điểm)
 9 x 5 =  42 : 6 =
 8 x 7 = . 56 : 7 =
Câu 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 437 + 500 682 - 125 58 x 3 93: 3
Câu 3: Tìm X (1 điểm)
 X x 5 = 235 X : 3 = 173
Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm)
Hình bên có:
2 góc vuông, 3 góc không vuông.
4 góc vuông, 3 góc không vuông.
3 góc vuông, 2 góc không vuông.
Câu 5: Cho các số 1,2,3 (1 điểm)
a, Số lớn nhất có ba chữ số trên là.
b, Số bé nhất có ba chữ số trên là..
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
4 m = .mm 7hm = .dm
6m 8dm =..cm 8dm =mm
 Câu 7: Thùng thứ nhất có 150 lít dầu, thùng thứ hai có 175 lít dầu.Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu? (1 điểm)
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY 
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI MẤT
 Bài giải:
Câu 8: Một cửa hàng có 84 kg đường, đã bán được 34 kg trong số đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? (2 điểm)	
Bài giải:
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN TOÁN – KHỐI 3 NĂM HỌC 2013-2014 - ĐỀ 1
Câu 1: Tính nhẩm: (1 điểm)
 HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
 9 x 5 = 45 42 : 6 = 7
 8 x 7 = 56 56 : 7 = 8
Câu 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 437 + 500 682 - 125 58 x 3 
 437 682 58 93 3
+ - x 9 33
 500 125	3 0 3
 937 557 174 3
 0
Câu 3: Tìm X (1 điểm)
HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 1 điểm
 X x 5 = 235 X : 3 = 173
 X = 235 : 3 X = 173 x 3
 X = 47 X = 519
Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm)
HS khoanh đúng phép tính được 1 điểm
3 góc vuông, 2 góc không vuông
Câu 5 : (1 điểm)
a, Số lớn nhất có ba chữ số trên là: 321
b, Số bé nhất có ba chữ số trên là: 123
Câu 6: Điền số thích hợp chỗ chấm (1 điểm)
4 m = 4000mm 7hm = 7000dm
6m 8dm =680 cm 8 dm = 800mm
Câu 7: (1 điểm ) 
 Bài giải:
 Số lít dầu thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhấtlà: (0,25đ )
 175 - 150 = 25 (lít) (0,5 đ )
 Đáp số: 25 lít dầu (0,25 đ )
Câu 8: (2 điểm )
 Bài giải: 
 Số ki-lô-gam đường cửa hàng đã bán được là: (0,25)
 84 : 4 = 21 (kg) (0,5)
 Số ki-lô-gam đường cửa hàng còn lại là: (0,25)
 84 – 21 = 63 (kg) (0,5) 
 Đáp số : 63 kg đường ( 0,5 )

File đính kèm:

  • docDe thi Giua ki 1 mon Toan lop 3.doc
Đề thi liên quan