Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Đoan Hùng

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Đoan Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phũng GD & ĐT Đoan Hựng
Trường tiểu học thị trấn Đoan Hựng
Họ tên : ...........................................Lớp 3......
KIỂM TRA ĐỊNH Kè GIỮA Kè I
NĂM HỌC 2013-2014
MễN : TOÁN
Thời gian : 40 phỳt
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm) :
 Khoanh vào chữ cỏi đặt trước cõu trả lời đỳng :
1. 4m 4dm = . dm
 A. 44dm B. 44dm C. 404dm
2. Trong một phộp chia cho 7, số dư lớn nhất cú thể là :
 A. 5 B. 6 C. 7
3. Một số chia cho 5 được 6 . Số đú là :
 A. 43 B. 30 C. 34
4. của 63 kg là: 
 A. 60 kg B. 21 kg C. 20 kg
II. Phần tự luận (8 điểm) :
Bài 1 : Đặt tớnh rồi tớnh (2 điểm) :
 102 + 98 57 x 6 245 - 179 97 : 3
Bài 2 : Tỡm x (2 điểm) :
 7 x x = 49 42 : x = 6
Bài 3 : (2 điểm) : Năm nay con 12 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiờu tuổi ?
Bài 4 : Tớnh bằng cỏch thuận tiện nhất (2 điểm) :
 a) 19 - 78 + 378 b) 76 + 78 + 80 - 70 - 68 - 66
.

File đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI 1 TOAN LOP 3LAN.doc