Đề kiểm tra định kì lần 4 Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hồng Quang

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 4 Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hồng Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Hồng Quang
Năm học 2008 - 2009
kiểm tra định kì lần 4
Môn : toán - lớp 2
Họ và tên : ........................................................................Lớp : ..........................
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Bài 1. (2điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 
a) Chữ số 3 trong số 235 có giá trị là :
A. 300 	 B. 30 	 C. 3 
b) Số liền trước số 180 là : 
	 A. 170 B. 179 C. 181 D. 190
c) Số liền sau số 100 là : 
	A. 90 B. 99 	 C. 101 D. 110 
d) Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 6dm là : 
	 A. 12dm B. 18dm C. 24dm D. 30dm
Bài 2. (3,5điểm) 
a) Tính nhẩm 
3 x 8 = .....
20 x 3 = ........
36 : 4 = .........
90 : 3 = ..........
40kg : 5 = ............. 
4 cm x 7 = ............
b) Đặt tính rồi tính
 84 +17 86 - 49 324 + 352 438 - 216
Bài 3. (1,5điểm) Điền dấu vào chỗ chấm
327 ...... 331 	 5 kg sắt ........ 5 kg bông
417 ...... 398 1giờ rưỡi ...... 1giờ 30phút 
543 ....... 500 + 43 1 dm ........ 100cm 
Câu 4. (2điểm)
a) Hằng có ?
b) Con sư tử nặng 227kg, con gấu nhẹ hơn con sư tử 17 kg. Hỏi con gấu nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 5. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
	a) 34 < ..... + 7 < 36 
b) Hình vẽ bên có :
........ hình tứ giác
 ....... hình tam giác 

File đính kèm:

  • docToan2DK4Namhoc0809.doc