Đề kiểm tra cuối tuần 6 môn Toán Lớp 3

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối tuần 6 môn Toán Lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA CUỐI TUẦN 6- MÔN TOÁN- ĐỀ 1
HỌ VÀ TÊN:........................................................... LỚP : 3....
Bài 1. Tính nhẩm: (1 điểm)
5 x 6 = . . . .	36 : 6 = . . . .
6 x 6 = . . . .	35 : 7 = . . . .
7 x 3	= . . . .	56 : 7 = . . . .
6 x 9 =. . . .	25 : 5 = . . . .	
Bài 2. (2 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. (0.5đ) Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau ? 
 	A. 4 x 7 và 3 x 6 	B. 5 x 5 và 6 x 4 	C. 5 x 6 và 6 x 5 	D. 3 x 5 và 4 x 5 
Gấp 4 lần
 6
2. (0.5đ) Chữ số thích hợp điền vào hình vuông
 còn trống bên đây là:
A. 10	B. 24	C. 60	D. 40 
3. (0.5đ) của 24 lít là:
A. 3l	B. 6l	 	C. 9l	 	D. 12l	
4. (0.5đ) x 5 = 35 vậy x bằng:
A. 175	B. 535	C. 35	D. 7
Bài 3. (1 điểm) 
 Viết các số sau đây : 423 ; 234 ; 342 ; 432 ; 356 ; 245 
 	 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 	 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 
a/ 16 x 4 	b/ 25 x 7 	c/ 96 : 3 	d/ 35 : 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bài 5. (1điểm) Điền dấu thích hợp (> , < , =) vào chỗ ô trống : 
800cm c 8m 2cm ; 	 6m 70cm c 670cm 
Bài 6. (2 điểm) Giải bài toán sau :
Em gấp được 8 ngôi sao, chị gấp được nhiều gấp 4 lần số ngôi sao của em. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao?
 Giải
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 7. (1 điểm) Hình bên có mấy hình tam giác, mấy hình tứ giác ?
 Hình bên có : hình tam giác
 hình tứ giác
ĐỀ 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Bài 1: (0,5 điểm)
Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?
A. 6	B. 7	 C. 8	 D. 9
Bài 2: (1 điểm) Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà số cam. Số cam mẹ biếu bà là: A. 21 quả cam	 B 12 quả cam	 C. 14 quả cam	 D. 7 quả cam
Bài 3: (0,5 điểm)
 6dm 4mm = .... mm Số cần điền vào chỗ trống là:
A. 64	B. 60	C. 604	D. 640 
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
 32 x 3 	 36 x 4 93 : 3	 84 : 4 
 .............	 .............	 ................	 .............
 .............	 .............	 ...............	 .............
 ............	 .............	................	 ............
 .............	 .............	 ...............	 .............
 ............	 .............	................	 ............
Bài 2: (2 điểm)
Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười ? 
 Tóm tắt Giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (1 điểm)
Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: “Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển”. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI I TOAN 3.doc