Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán khối I năm học: 2013 - 2014

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán khối I năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường 	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
 Lớp: 	 MÔN TOÁN KHỐI I
 Họ và tên:... 	 Năm học: 2013 - 2014
 	 Thời gian: 40 phút 
Điểm
Lời phê của Giáo viên
Ngườicoi:
Ngườichấm.
Bài 1: (2 điểm)
a/ Viết số thích hợp vào ô trống
76
80
73
72
b/ Viết số 
Ba mươi sáu Năm mươi bốn 
Bốn mươi. .. Bảy mươi 
Bài 2: Viết các số 34, 87, 17, 98 theo thứ tự: (1 điểm)
a. Từ bé đến lớn:..
b. Từ lớn đến bé:..
Bài 3: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
36 + 12 	83 + 14	 90 – 30	63 – 3 
..   
..   
..   
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)
57 68 88 90
 - - - - 
 5 21 10 60
50 46 	 78 40
Bài 5: Bài toán: (2 điểm)
a/ Thành gấp được 15 máy bay. Nam gấp được 11 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu máy bay?
 Bài giải
 ...
 ...
b/ Lan có sợi dây dài 74 cm. Lan cắt đi 32 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng -ti -mét
 Bài giải
 ..
 ..
 ..
Bài 6: (1 điểm)
Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10cm.
......................................................................................................................................................
Bài 7: ( 1 điểm )
Điền số và dấu thích hợp để có kết quả bằng 78
 = 
78
Hướng dẫn cách tính điểm
Bài 1: (2 điểm)
a/ Viết số thích hợp vào ô trống
76
77
78
79
75
74
80
73
72
 - Viết đúng 3 số tính 0,5 điểm
b/ Viết số 
Ba mươi sáu36 Năm mươi bốn54 
Bốn mươi. 40.. Bảy mươi 70
- Viết đúng mỗi số tính 0,25 điểm
Bài 2: Viết các số 34, 87, 17, 98 theo thứ tự: (1 điểm)
a. Từ bé đến lớn:17,34, 87, 98.
b. Từ lớn đến bé:98, 87, 34, 17.
- Viết đúng mỗi câu tính 0,5 điểm
Bài 3: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
36 + 12 	 83 + 14	 90 – 30	63 – 3 
 36 83 90 63
 + + - - 
 12 14 30 3
 48 97 60 60
- Làm đúng mỗi bài tính 0,5 điểm
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)
57 68 88 90
 - - - - 
S
Đ
S
S
 5 21 10 60
50 46 	 78 40
- Điền đúng mỗi ô vuông tính 0,25 điểm
Bài 5: Bài toán: (2 điểm)
a/ ( 1 điểm) 
Bài giải
Số máy bay cả hai bạn gấp được là: (0,25đ)
15 + 11 = 26 (máy bay) (0,5 đ)
Đáp số: 26 máy bay( 0,25 đ)
b/ ( 1 điểm) 
Bài giải
Số xăng – ti – mét sợi dây còn lại là: (0,25đ)
74 – 32 = 42 (cm) (0,5 đ)
Đáp số: 42 cm (0,25đ)
Bài 6: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10cm đúng tính 1 điểm
Bài 7: ( 1 điểm )
Điền số và dấu thích hợp để có kết quả bằng 78
Điền đúng số và dấu thích hợp tính 1 điểm 

File đính kèm:

  • docDe Kiem Tra Cuoi Ky 2(1).doc
Đề thi liên quan