Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm 2008-2009 - Trường Tiểu học Thị Trấn

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm 2008-2009 - Trường Tiểu học Thị Trấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD VÀ ĐT TIÊN YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2008- 2009
MÔN : TOÁN- LỚP 2
(Thời gian làm bài 60 phút)
Giám thị
Số phách: 
 Ngày kiểm tra: 
Họ và tên học sinh:..................................................
Lớp:........ Trường:....................................................
 ==========================================================
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
 PHẦN 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
 1. Số liền sau của 129 là: 
 A. 128 B. 130 C. 120 D. 127
 2. Số liền trước của 118 là:
 A. 119 B. 117 C.120 D. 107
3. Kết quả của phép tính 5m +12 m 
 A. 17 m B. 5 m C. 17 D. 18 m
 4. Kết quả của phép chia 0 : 6 
 A. 6 B. 1 C. 0 D. 5
 5. Tìm x x : 5 = 5
 A. 5 B. 15 C. 25 D. 10
 PHẦN 2:
1. Tính:
 5 x 4 - 12 = ................ 36 : 4 + 25 =.............
 = ................ =.............
 32 : 4 + 15 = ............. 3 x 7 - 6 =...............
 = .............. = ............. 
2. Đặt tính rồi tính.
235 + 313
...............................
..............................
..............................
..............................
..............................
207 + 352
...............................
..............................
..............................
..............................
..............................
58 + 26
...............................
..............................
..............................
..............................
..............................
61 + 29
...............................
..............................
..............................
..............................
..............................
 (Học sinh không được viết vào phần gạch chéo)
=============================================================
3. Con bị nặng 123 kg.Con trâu nặng hơn con bị 24 kg. Hỏi con trâu nặng bao nhiêu ki- lơ- gam?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Một trường Tiểu học cĩ 116 học sinh trai và 108 học sinh gái. Hỏi trường đĩ cĩ tất cả bao nhiêu học sinh ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde thi toan 2 CKII 0809.doc