Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Trà Vân

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Trà Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Trà Vân
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên:.
MÔN THI: TOÁN LỚP 2 
Lớp: 2/
Ngày kiểm tra: ... / . / 2013 Thời gian: 40 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Đề
Bài 1. Điền dấu thích hợp vào : (1 điểm)
 >
 <
 =
7 + 5 + 2 	 7 + 7 + 0
15 - 8 - 5	 13 - 8 - 2 
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào : (1 điểm)
a) 100 – 36 = 64	;	b) 18 + 35 = 43
Bài 3. Tính: (2 điểm)
Bài 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
Câu a: 1 dm =  cm?
a. 10;	b. 100; 	c. 1000
Câu b: Tổng của 9l + 5l là ?
a. 13l ;	b. 14l	c. 15l
Câu c : Trong phép tính 16 – 12 = 4. các số 16, 12, 4 lần lượt gọi là gì ?
a. Hiệu, số bị trừ, số trừ.	b. Số bị trừ, số trừ, hiệu	
c. Số trừ, số bị trừ, hiệu
Câu d : Phép tính 6 + = 11. Số điền vào là ?
a. 3 ;	b. 4 ; 	c. 5
Bài 5. Tìm x : (1 điểm)
a) x + 10 = 30 	b) 60 - x = 40
Bài 6: ( 2 điểm)
Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn mấy quạt điện?
Bài giải
Bài 7. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác: (1 điểm)
a) Có  hình tam giác
b) Có  hình tứ giác
š Hết ›
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM TOÁN LỚP 2 CHKI 13 - 14
Bài 1: (1 điểm)
Hs điền đúng mỗi ô ghi 0,5 điểm.
Bài 2: (1 điểm)
HS ghi đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm
Bài 3: (2 điểm)
Hs tính đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm.
Bài 4: (2 điểm)
Hs khoanh đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm.
Câu a
Câu b
Câu c
Câu d
a
b
b
c
Bài 5: (1 điểm)
HS làm đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm
x + 10 = 30	60 – x = 40
	 x = 30 – 10	 x = 60 – 40
	 x = 20 	 x = 20
Bài 6: (2 điểm)
- Hs viết đúng lời giải ghi 0,5 điểm
- Hs thực hiện đúng phép tính ghi 1 điểm
- Hs ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm.
Bài 7: (1 điểm)
Hs làm đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm.
- Có 4 hình tam giác.
- Có 2 hình tứ giác.
* Tùy theo mức độ sai sót của học sinh mà giáo viên ghi điểm cho phù hợp.

File đính kèm:

  • docKiem tra CHKI Toan va dap an lop 2.doc