Một số đề kiểm tra môn Toán Lớp 2

doc12 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đề kiểm tra môn Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THI SỐ 1 
 5 
+
4 
..
 2
 7 
+
..
 8 6
 6 
+
 9
..
9 7
 5 
+
 8
9 5
 6 
+
6 
8 4
 2 
+
 4
 8 2
 8 
-
 8
.
 4 3
 9 
-
 1 8
 5
 9 
-
 3 
..
 4 8
 8 
- 
 7
..
3 5
BÀI THI SỐ 2
Hiện nay bố 40 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi khi bố 52 tuổi thì con bao nhiêu tuổi?
Hoà và Bình đều có một số bi, nếu Hoà cho Bình 9 viên thì Hoà vẫn nhiều hơn Bình 8 viên. Hỏi Hoà hơn Bình bao nhiêu viên bi?
Cô giáo có 32 cái kẹo chia cho học sinh mỗi bạn 3 cái. 
a. Hỏi số bạn được chia là bao nhiêu?
b. Số kẹo thừa là bao nhiêu?
Cho 1 tam giác có chu vi là 36dm, tăng đều mỗi cạnh lên 7dm. Hỏi lúc đó chu vi của hình tam giác mới là bao nhiêu?
4 Cho tứ giác có chu vi là: 64dm, tăng đều mỗi cạnh 7dm. Hỏi chu vi mới của hình tứ giác đó là bao nhiêu?
Cho tứ giác có chu vi là: 84cm giảm đều mỗi cạnh của tứ giác đó 7cm. Chu vi mới của tứ giác đó là bao nhiêu?
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 + 35 = 40
2.   
: 5 + 29 = 32
3.   
: 3 – 2 = 4
4.   
: 5 – 4 = 4
5.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được tỳi.
6.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, cũn bà nội Lan 67 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đú là tuổi.
7.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đú là tuổi.
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 30 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
BÀI THI SỐ 1 
 5 
+
 8
9 5
 3 
+
 5 
..
 9 3
 1 
+
 3
..
 7 1
 7
+
 5 
..
8 6
 6 
+
 6 
9 5
 7 
-
 8
 4 3
 2 
+
 4
.
 8 2
 9 
-
 9
 7 7
 8 
-
 7 
..
 3 5
 9 
- 
 7
..
 5 3
BÀI THI SỐ 2
Hiện nay bố 41 tuổi, con 12 tuổi. Hỏi khi bố 60 tuổi thì con bao nhiêu tuổi?
Hiện nay bố 41 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi khi con 20 tuổi thì bố bao nhiêu tuổi?
Hiện nay bố 44 tuổi, con 15 tuổi. Hỏi khi con 30 tuổi thì bố bao nhiêu tuổi?
Hoà và Bình đều có một số bi, nếu Hoà cho Bình 10 viên thì số bi của Bình sẽ nhiều hơn Hoà 2 viên. Hỏi Hoà hơn Bình bao nhiêu viên bi?
Hoà và Bình đều có một số bi, nếu Hoà cho Bình 9 viên thì số bi của Hoà vẫn nhiều hơn Bình 8 viên. Hỏi Hoà hơn Bình bao nhiêu viên bi?
Cô giáo có 34 cái kẹo chia cho học sinh mỗi bạn 5 cái. 
a. Hỏi số bạn được chia là bao nhiêu?
b. Số kẹo thừa là bao nhiêu?
Cho 1 tam giác có chu vi là 36dm, tăng đều mỗi cạnh lên 7dm. Hỏi lúc đó chu vi của hình tam giác mới là bao nhiêu?
14. Cho tứ giác có chu vi là: 64dm, tăng đều mỗi cạnh 7dm. Hỏi chu vi mới của hình tứ giác đó là bao nhiêu?
15. Hiện nay bố Mai 41 tuổi, ông nội Mai 70 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi ông nội Mai bằng tuổi bố Mai hiện giờ thì hồi đó bố Mai báo nhiêu tuổi? 
Cho tam giác có chu vi là: 87cm giảm đều mỗi cạnh của tam giác đó 9cm. Chu vi mới của tam giác đó là bao nhiêu?
Cho tam giác có chu vi là: 93cm giảm đều mỗi cạnh của tam giác đó 6cm. Chu vi mới của tam giác đó là bao nhiêu?
Cho tam giác có chu vi là: 36dm, tăng đều mỗi cạnh của tam giác đó 7dm. Chu vi mới của tam giác đó là bao nhiêu?
Cho tam giác có chu vi là: 45dm, tăng đều mỗi cạnh của tam giác đó 5dm. Chu vi mới của tam giác đó là bao nhiêu?
Cho tứ giác có chu vi là: 84cm giảm đều mỗi cạnh của tam giác đó 7cm. Chu vi mới của tứ giác đó là bao nhiêu?
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 4 – 3 = 5
2.   
: 3 – 3 = 4
3.   
: 5 + 37 = 42
4.   
: 5 – 4 = 3
5.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được 6 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được tỳi.
6.   
Em hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu số cú 2 chữ số khỏc nhau?
Trả lời: Cú tất cả số cú 2 chữ số khỏc nhau.
7.   
Cú một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 6 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời: Nếu đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được tỳi.
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 40 là số 
10.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 35 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 + 35 = 40
2.   
: 4 + 4 = 6
3.   
: 5 + 18 = 22
4.   
: 5 – 4 = 3
5.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được tỳi.
6.   
Hiện nay anh 21 tuổi, em 12 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đú là tuổi.
7.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được 8 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được tỳi.
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 32 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 54 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 + 16 = 20
2.   
: 4 + 4 = 6
3.   
: 5 + 29 = 32
4.   
: 3 + 27 = 30
5.   
Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tớnh tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa? 
Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đú sau 3 năm nữa là tuổi.
6.   
Hiện nay anh 21 tuổi, em 12 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đú là tuổi.
7.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, cũn bà nội Lan 67 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đú là tuổi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 4 + 17 = 21
2.   
: 5 + 18 = 22
3.   
: 3 + 27 = 30
4.   
: 3 + 3 = 5
5.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được 8 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được tỳi.
6.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, cũn bà nội Lan 67 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đú là tuổi.
7.   
Hiện nay anh 21 tuổi, em 12 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đú là tuổi.
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số 
10.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 30 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 + 16 = 20
2.   
: 4 – 3 = 3
3.   
: 3 – 2 = 4
4.   
: 4 – 5 = 4
5.   
Cú một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi tỳi 2kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được tỳi.
6.   
Em hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu số cú 2 chữ số khỏc nhau?
Trả lời:     Cú tất cả số cú 2 chữ số khỏc nhau.
7.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, cũn bà nội Lan 67 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đú là tuổi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 20 là số 
9.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 – 4 = 5
2.   
: 3 + 35 = 40
3.   
: 4 – 3 = 3
4.   
: 3 – 3 = 4
5.   
Cú một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 6 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được tỳi.
6.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được tỳi.
7.   
Hiện nay bố Lan 42 tuổi, cũn ụng nội Lan 71 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của bố Lan và của ụng nội Lan khi tuổi ụng nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của bố Lan và của ụng nội Lan khi đú là tuổi.
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số 
9.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 32 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 5 – 3 = 6
2.   
: 3 + 35 = 40
3.   
: 3 + 3 = 5
4.   
: 3 – 3 = 4
5.   
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay? 
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đú là tuổi.
6.   
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, cũn bà nội Lan 67 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay?
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đú là tuổi.
7.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được 8 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được tỳi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
9.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số 
BÀI THI SỐ 3 
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 + 16 = 20
2.   
: 4 + 17 = 21
3.   
: 5 – 4 = 2
4.   
: 3 – 5 = 3
5.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được tỳi.
6.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được 6 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được tỳi.
7.   
Cú một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi tỳi 2kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được tỳi.
8.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 
9.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 35 là số 
10.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số 

File đính kèm:

  • doccac bai Toan hay lop2.doc