Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phịng GD-ĐT Xuyên Mộc
Trường TH Huỳnh Minh Thạnh 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2012-2013 
Mơn: Tốn lớp 1 (Thời gian : 40 phút)
 Họ và tên : .....................................................Lớp 1... ( ĐỀ CHÍNH THỨC ) 
 Điểm
Giám thị
Giám khảo
Bài 1 : Điền số ( 2 điểm )
Bài 2 Điền số (1 điểm)
9
8
6
4
Bài 3 : Tính ( 3 điểm )	
+
+
+
+
	3	0	1	2
	2	4	2	2
 .	 .	 . 	 .
3 + 0 +2 = .
	1 + 2 +1 = .
Bài 4 : (1 điểm) 
>
<
=
 3 + 1 ÿ 4 
2 + 3 ÿ 6 
 9 ÿ 7
1 + 4 ÿ 4 + 0
Bài 5 : (1 điểm ) Viết phép tính thích hợp.
Bài 6 : (1 điểm ) 
Hình bên cĩ: . hình tam giác 
	  hình vuơng
 Bài 7: Số ? (1 điểm)
1 + = 5	2 + = 3	5 = 2+ 	3 + 0 = 0 +
 Hết
Phịng GD-ĐT Xuyên Mộc
Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NH: 2012-2013
MƠN THI : TỐN - LỚP 1
Bài 1:( 2 điểm) 
 Điền đúng các số: 6; 9; 4; 8 vào các ơ trống tương ứng với hình được 2 điểm. 
 Mỗi số điền đúng được 0,5 điểm
Bài 2 Điền số (1 điểm) Mỗi số điền đúng được 0,5 điểm
9
8
7
6
5
4
Bài 3 : Tính ( 3 điểm ) Mỗi bài đúng được 0,5 điểm
+
+
+
+
	3	0	1	2
	2	4	2	2
 5 	4	 	3	 	4
3 + 0 +2 = 5
1 + 2 +1 = 4	
Bài 4 :(1 điểm ) 
 3+ 1 = 4 
 2 +3 < 6
9 > 7
 1+ 4 > 4 + 0
Điền đúng dấu 3 đến 4 ơ trống được 1 điểm, đúng 1 đến 2 ơ trống được 0,5 điểm.
Bài 5 : (1 điểm ) 
Viết được phép tính thích hợp và tính đúng kết quả theo mơ hình được 1 điểm. 
Viết được phép tính thích hợp theo mơ hình nhưng sai kết quả được 0.5 điểm.
2
+
3
=
5
Bài 6 : (1 điểm ) 
Hình bên cĩ: 4 hình tam giác 	 (0,5 điểm)
	 1 hình vuơng	( 0,5 điểm)
Bài 7: Số ? (1 điểm)
Mỗi phép tính điền đúng được 0.25 điểm
1 + 4 = 5	2 + 1 = 3	5 = 2+ 3 	3 + 0 = 0 + 3

File đính kèm:

  • docDe kiem tra giua ki I Toan lop 1(1).doc
Đề thi liên quan