Đề kiểm tra 15p tuần 21 Toán, Tiếng việt Lớp 2

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15p tuần 21 Toán, Tiếng việt Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................................
Họ và tên:..............................................
Lớp : 2.......
Tuần 21
ĐỀ KIỂM TRA
Thời gian 15 phút
I/- Toán
Câu 1: a) Khoanh vào chữ cái đặt trước phép tính đúng: 	( 1 điểm)
Một túi có 4 cái bánh, hỏi 3 túi có bao nhiêu cái bánh?
a. 4 + 3 = 7 ( cái bánh) 	b. 3 x 4 = 10 ( cái bánh) 	
c. 3 x 4 = 12 ( cái bánh) 	 	d. 4 x 3 = 12 ( cái bánh) 	 
b) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 	( 1 điểm)
Thừa số thứ nhất là 3; thừa số thứ hai là 6; lúc đó tích sẽ là:
a. 9	b. 36	c. 3	d. 18
Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm	( 1 điểm)
20
4
16
12
24
	 x ........	
	 ..... x	 x ... x .......
	 x .......	
Câu 3: Dựa vào tóm tắt sau để trình bày bài giải:	( 2 điểm)
Tóm tắt:	Bài giải:
3 bông hoa: 1 lọ	..................................................................................................................................................................
18 bông hoa: ........ lọ?	..................................................................................................................................................................
	..................................................................................................................................................................
II/- Tiếng Việt:
Câu 4: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:	( 1 điểm)
* Tiếng hót của chim trở nên buồn thảm vì:
a. Sơn ca đã bị nhốt trong lồng.	b. Sơn ca lìa đời.
c. Sơn ca nhớ bông cúc trắng.
Câu 5: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau:	( 1,5 điểm)
a. Bông cúc trắng mọc ở đâu? ............................................................................................................................................................
b. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?............................................................................................................................................................
c. Em làm thẻ mượn sách ở đâu? .....................................................................................................................................................
Câu 6: Hãy đánh dấu + vào ô trống trước cách ứng xử phù hợp khi em muốn sử dụng đồ dùng học tập của bạn.	( 1 điểm)
 a. Cứ lấy dùng không cần hỏi mượn.	
 b. Cứ lấy dùng rồi hỏi mượn sau.
 c. Vừa hỏi vừa lấy để dùng, không cần biết bạn có đồng ý cho mượn hay không.
 d. Hỏi mượn lịch sự và nếu bạn cho phép mới lấy dùng.
Câu 7: Điền l hay n vào chỗ chấm:	( 1,5 điểm)
Nết na	nạ nẫm	kẹo nạc	nách cách	luồn lách	lan can	

File đính kèm:

  • docKhao sat thang 1 Lop 2.doc