Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Ứng Hòa

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Ứng Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỨNG HềA – HÀ NỘI
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MễN : TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Khúa ngày .././2011
Thời gian làm bài : 40 phỳt
Họ và tờn : .....................................................................Lớp : ........
Giỏm khảo
Giỏm thị
Điểm
***********************************************************************
1 :........................................
2 : ...........................................
1 :.........................................
2 : ...........................................
...........
..................
Bài 1. (8 điểm) Tập chộp : 
Rước đốn
Đờm Trung thu, càng về khuya đỏm rước đốn càng đụng. Cỏc bạn nhỏ mỗi người cầm trong tay một chiếc đốn : đốn lồng, đốn ụng sao Tiếng núi cười rớu rớt làm rộn ró cả xúm làng. Đỏm rước đi chậm rói trờn đoạn đường làng khỳc khuỷu trụng như một con rồng lửa bũ ngoằn ngoốo.
Bài 2. (1 điểm) Dựa vào bài đọc viết trờn, trả lời cõu hỏi : Ai cười rớu rớt ?
Bài 3. (1điểm) Điền vào chỗ chấm () n hay l :
 	eo trốo ;	 mỏ eo ;	
 	ắng chúi chang ; 	ắng đọng
Hướng dẫn đánh giá, cho điểm
Tiếng việt 2 – kscl 2011-2012
Bài 1. (8điểm) Tập chép :
- Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 30chữ/15phút 6 điểm
 Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi chữ : trừ 0,5 điểm
- Viết sạch, đẹp, đều nét (2điểm)
Viết bẩn, xấu, không đều nét mỗi chữ trừ 0,2 điểm
Bài 2. (1 điểm) Dựa vào bài đọc viết trên, trả lời câu hỏi : Ai cười rớu rớt ?
Đáp án : Các bạn nhỏ cười ríu rít.
Viết được câu có đầy đủ bộ phận như trên, viết hoa đầu câu, có dấu chấm câu cho 1 điểm
Không viết hoa hoặc thiếu dấu chấm câu trừ 0,25 đ
Trả lời tắt (thiếu chủ, vị ngữ) trừ 0,5 đ
Bài 3. (1 điểm) Điền đúng vào mỗi chỗ chấm () n hay l : cho 0,25 đ/từ
 leo trèo ;	 mỏ neo ;	
 nắng chói chang ; 	lắng đọng

File đính kèm:

  • docDe KSCL dau nam TV 2 12.doc