Đề cương ôn tập môn Sinh học 7 - Học kì I năm học: 2010 – 2011

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 12/10/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn Sinh học 7 - Học kì I năm học: 2010 – 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT VĨNH THUẬN 
 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 7 - HKI
 Năm học: 2010 – 2011
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa động vật với thực vật?
Câu 2: Nêu vòng đời của trùng sốt rét? Để phòng tránh bệnh sốt rét ta cần thực hiện biện pháp gì?
Câu 3: Trình bài đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?
Câu 4: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?
Câu 5: Nêu cấu tạo thành cơ thể thủy tức?
Câu 6: Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh?
Câu 7: Nêu đặc điểm chung của ngành giun dẹp?
Câu 8: Sự khác nhau giữa giun đũa và sán lá gan?
Câu 9: Trình bày ngắn gọn vòng đời của giun đũa? Biện pháp phòng chống giun đũa ở người?
Câu 10: Các biện pháp phòng chống các bệnh giun sán?
Câu 11: Hãy cho biết đặc điểm chung của ngành giun tròn?
Câu 12: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất? Lợi ích của giun đất trong trồng trọt?
Câu 13: Kể tên một số loài giun đốt? Hãy nêu vai trò thực tiễn của các loài đó?
Câu 14: Nêu đặc điểm chung của ngành giun đốt?
Câu 15: Cách dinh dưỡng của trai sông có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường nước ?
Câu 16: Trình bày tập tính ở một số đại diện ngành thân mềm? Từ đó nhận xét gì về hệ thần kinh ở ngành thân mềm?
Câu 17: Nêu vai trò thực tiễn của ngành thân mềm?
Câu 18: Trình bày cấu tạo ngoài và chức năng của các phần phụ ở tôm sông?
Câu 19: Ý nghĩa của vỏ kitin giàu canxi và sắc tố ở tôm?
Câu 20: Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác?

File đính kèm:

  • docDe cuong Sinh 7(1).doc
Đề thi liên quan