Đề cương môn Sinh học 8 - Học kỳ II

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 05/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn Sinh học 8 - Học kỳ II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề cương môn sinh học
Học kỳ II năm học : 2009 -2010
Câu 1: Hãy lựa chọn các từ hoặc các cụm từ sau điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí :
a.Hệ thần kinh b.nơ ron này c.một thân d.tiếp giáp e.cơ quan trả lời g.sợi trục h.cúc xi náp	 i.nhánh k.trục l.bao miêlin
Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên...........(1)........Mỗi nơ ron bao gồm........(2).......,nhiều sợi......... ....(3).......và một sợi .....(4)........Sợi trục thường có .......(5)........Tận cùng .....(6)......các........
(7)..........nơi ........(8).........giữa các .........(9).........với nơ ron khác hoặc với ..........(10).........
Câu 2 :Dựa vào kiến thức đã học và hình vẽ của câu 1 ,em hãy chọn số tương ứng với các vùng chức năng của vỏ não để điền vào ô trống trong mỗi câu sau đây :
Vùng cảm giác có ý thức 
Vùng vận động có ý thức 
Vùng hiểu tiếng nói 
Vùng hiểu chữ viết 
Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết )
Vùng vị giác 
Vùng thính giác 
Vùng vị giác 
Câu 3:Nêu cơ sở hình thành phản xạ có điều kiện ? cho ví dụ về sự thành lập một phản xạ có điều kiện có lợi cho bản thân ?
Câu 4 :Hãy nêu tính chất và vai trò của các hooc môn ,từ đó xác định rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với môi trường bên trong của cơ thể ?
Câu 5: Phân biệt tật cận thị và viễn thị ?
Cõu 6: Nờu khỏi niệm Phản xạ khụng điều kiện (PXKĐK), Phản xạ cú điều kiện (PXCĐK)? Cho vớ dụ. 
Câu 7:Vẽ và ghi chú các vùng chức năng của vỏ não ?
Câu 8 :Hãy ghép tên các tuyến nội tiết phù hợp với tên loại hoóc môn mà nó tiết ra ở bảng sau:
Tên tuyến nội tiết
Tên hoóc môn 
1. Tuyến tuỵ
2. Tuyến sinh dục nam
3. Tuyến trên thận
4. Tuyến sinh dục nữ
5. Tuyến giáp
a. Prôgestêrôn
b. Tirôxin
c. Ơstrôgen
d. Cooctizôn
e. Glucagôn
f. Testôstêrôn
g. Insulin
Câu 9:
a. Em hãy điền những thông tin đúng vào các vị trí các số còn để trống trong bảng phân biệt phản xạ không điều kiện (A) và phản xạ có điều kiện (B) dưới đây :
Tính chất của phản xạ không điều kiện (A)
Tính chất của phản xạ có điều kiện (B) 
1.Trả lời kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện 
2. ?
3. Bền vững 
4. Có tính chất di truyền 
5. Số lượng hạn chế 
6. ?
7. Trung ương nằm ở trụ não ,tuỷ sống 
1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần )
2. Được hình thành trong đời sống (qua học tập ,rèn luyện )
3. ?
4. ?
5. Số lượng không hạn định 
6. Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ
7. ?
 b. Cho ví dụ về sự thành lập một phản xạ có điều kiện có lợi cho bản thân ?
Câu 10 :Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận ?
Cõu 11: a/ Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
	 b/ Nờu rừ tỏc hại của bệnh giang mai.
Cõu 12: Nờu chức năng của tuyến tụy và vai trũ của cỏc hoúc mụn tuyến tụy?
Cõu 13: Hóy nờu cỏc hỡnh thức và nguyờn tắc rốn luyện da phự hợp?

File đính kèm:

  • docde cuong sinh hoc lop 8.doc
Đề thi liên quan