Đáp án giải toán trên máy tính casio cấp huyện lớp: 9 – thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề)

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Ngày: 05/07/2014 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án giải toán trên máy tính casio cấp huyện lớp: 9 – thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Phòng Giáo dục Hàm Thuận Nam	ĐÁP ÁN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẤP HUYỆN
	Lớp: 9 – Thời gian 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:	
Ngày sinh:	Nơi sinh:	
Trường:	Lớp:	
Số báo danh:	Hội đồng thi:	
Họ tên, chữ ký giám thị 1:
	
Họ tên, chữ ký giám thị 2:
	
SỐ PHÁCH
(Do hội đồng chấm thi ghi)
ĐiểmGiám khảo 1
Giám khảo 2
SỐ PHÁCH
Lưu ý: 	1/ Thí sinh điền kết quả vào các khung kẻ sẵn trên đề thi này
	2/ Nếu không có chú thích thêm, các kết quả ghi với 9 chữ số thập phân
	3/ Chỉ sử dụng máy tính Casio fX–500A, fX–500MS hoặc fX–570MS để giải đề thi này.

A = 4,243941902
1/ Tính +


B = 4,7
2/ 

a/ 401
b/ 2
3/ a/ Tìm số dư khi chia 24728303034986074 cho 2003
 b/ Tìm chữ số hàng chục của 172004.

a/ 30551 = 137.223
b/ 12380945115

4/ a/ Chứng tỏ 30551 là hợp số.
 b/ Tìm BCNN(24614205;10719433)

5/ a/ Giải hệ phương trình sau:
x = 1,518404581
y = 4,124978488


x1 = 0,411606082
x2 = –6,802644185
 b/ Giải phương trình sau:
123,456x2 + 789,012x – 345,678 = 0

a/ 234569
b/ 27510956027
6/ Tổng số đo các góc của một tam giác là 422220600
a/ Tính số cạnh của đa giác
b/ Tính số đường chéo của đa giác.

7/ Cho tổng: T = a1 + a2 + a3 …an
a/ a20 = 0,005388907
b/ T20 = 5,857864376
biết 
 a/ Tính a20
 b/ Tính T20
8/ Tính:
	
9/ Tính các giá trị x, y trong các hình vẽ sau:
a/
x = 13

b/
y = 5

Đội 1: 6 người
Đội 2: 4 người
Đội 3: 3 người
10/ Ba đội công nhân làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội 2 trong 6 ngày, đội 3 trong 8 ngày.Tính số người của mỗi đội, biết tổng số người của đội 2 và đội 3 nhiều hơn số người của đội 1 là 1 người và năng suất làm việc của mỗi người như nhau.


Chú ý: Mỗi bài 2 điểm, tổng toàn bài 20 điểm.

File đính kèm:

  • docDE THI Dap an MTBT 9.doc
Đề thi liên quan