Bài luyện viết chữ đẹp Lớp 2 - Năm học 2011-2012

doc19 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài luyện viết chữ đẹp Lớp 2 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... 
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012 Bài 1 : Luyện viế t né t cong, nố i nét cong(mỗ i chữ 2 dòng)
o 
a 
d 
on 
do 
go 
c 
ho 
c 
co 
con 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... 
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
 Bài 2 : Luyện viết nét mó c, ..... nố i nét (mỗi chữ 2 dòng)
 u 
 t 
 n 
 m 
 nh 
 ng 
 non 
nước 
 e 
 êm 
 mẹ 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... 
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 201
Bài 2: Luyện viết nét khuyết trên,khuyết dướ i(mỗ i chữ 2 dòng)
 l 
 h 
 k 
 kh 
 ph 
 g 
 gh 
 y 
 yêu 
 ng 
ngh 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... 
Bài 4 : bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
 T 
 T 
 T 
Thẳng
 Thẳng 
 Thẳng 
Thẳng như ruộ t ngựa
Thẳng như ruộ t ngựa
Thẳng như ruộ t ngựa
Thẳng như ruộ t ngựa
 V
 V 
 V 
Vượ t
 Vượ t 
 Vượ t 
Vượ t suố i băng rừng
Vượ t suố i băng rừng
Vượ t suố i băng rừng
Vượ t suố i băng rừng
Hä vµ tªn .......................................................... 
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
Bài 5 : 
 R 
 R 
 R 
Ríu
 Ríu 
 Ríu 
Ríu rít chim ca 
Ríu rít chim ca
Ríu rít chim ca
Ríu rít chim ca
B
 B 
 B 
Bạn
 Bạn 
 Bạn 
Bạn bè sum họ p 
Bạn bè sum họ p 
Bạn bè sum họ p 
Bạn bè sum họ p 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
Bài 6 : N¨m häc : 2011- 2012
 S
 S 
 S 
Sáo
 Sáo 
 Sáo 
Sáo tắm thì mưa 
Sáo tắm thì mưa
Sáo tắm thì mưa
Sáo tắm thì mưa
 E
 E 
 Ê 
Em
 Em 
 Em 
Em yêu trường em 
Em yêu trường em 
Em yêu trường em 
Em yêu trường em 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
Bài 7 : N¨m häc : 2011- 2012
 C
 C 
 C 
Chia
 Chia
 Chia 
Chia ngọ t sẻ bùi 
Chia ngọ t sẻ bùi 
Chia ngọ t sẻ bùi 
Chia ngọ t sẻ bùi 
G
 G 
 G 
Góp
 Góp 
 Góp 
Góp sức chung tay
Góp sức chung tay
Góp sức chung tay
Góp sức chung tay
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
Bài 8 : N¨m häc : 2011- 2012
 X
 X 
 X 
Xuô i
 Xuô i
 Xuô i 
Xuô i chèo mát mái 
Xuô i chèo mát mái 
Xuô i chèo mát mái 
Xuô i chèo mát mái 
 P 
 P 
 P 
Phong
 Phong 
 Phong 
Phong cảnh hấp dẫn
Phong cảnh hấp dẫn
Phong cảnh hấp dẫn
Phong cảnh hấp dẫn
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... 
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
Bài 9 : N¨m häc : 2011- 2012
 Q
 Q 
 Q 
Quê
 Quê
 Quể 
Quê hương tươ i đẹp 
Quê hương tươ i đẹp 
Quê hương tươ i đẹp 
Quê hương tươ i đẹp 
 A 
 A 
 A 
Anh
 Anh 
 Anh 
Anh em ho à thuận
Anh em ho à thuận
Anh em ho à thuận
Anh em ho à thuận
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
Bài 10 : Chuyện bốn mùa
 Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. 
Đông cầm tay Xuân , bảo: 
 -Chị là ngườ i sung sướng nhất đấy! Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cung đâm chồ i nảy lộ c. 
 Xuân nó i: 
 - Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mớ i trái ngọ t.Có em Hạ, các cô cậu họ c trò mớ i đượ c nghỉ hè.
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................... bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
Bài 11:	 Mùa xuân đến
 Ho a mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trờ i ngày thêm xanh. Nắng vằng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồ i nảy lộ c. Rồ i vườn cây lại ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn.Ho a nhãn ngọ t. Ho a cau tho ảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chin bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.
 Nguyễn Kiên 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn ..........................................................
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
 Bài 12 : Chim sơn ca và bông cúc trắng
 Sáng hôm sau, thấy sơn ca đẫ chết, hai cậu bé đặt con chim vào chiếc hộp rất đẹp và chôn cất long trọng. Tội nghiệp con chim! Khi nó còn sống và ca hát, các cậu bé đã để mặc nó chết vì đói khát. Còn bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó thì hôm nay chác nó vẫn tắm nắng mặt trời.
 Theo An - đéc - xen 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn ..........................................................bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
 Bài 13 Sông Hương 
 Sông Hương là mộ t bức tranh phong cảnh gồm nhiều đo ạn mà mỗ i đo ạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là mộ t màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trờ i, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nướ c . 
 Theo Đất nướ c ngàn năm 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
Bài 14	 Tôm Càng và Cá Con 
 Tôm Càng xuýt xo a hỏ i bạn có đau không. Cá Con cườ i :
 - Cảm ơn bạn . To àn thân tô i phủ mộ t lớ p vẩy . Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tô i có va vào đá cũng không đau .
 Cá Con biế t tài búng càng của Tôm Càng , rất nể trọng bạn . Cả hai từ đấy kế t bạn cùng nhau .
 Theo: Trương Mĩ Đức , Tú Nguyệt 
 ( Ho àng Lan dịch )
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................
 bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012
Bài viết Cây dừa 
 Cây dừa xanh to ả nhiều tàu , 
 Dang tay đón gió gật đầu gọ i trăng. 
 Thân dừa bạc phếch tháng năm , 
 Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao . 
 Đêm hè ho a nở cùng sao , 
 Tàu dừa - chiếc lượ c chải vào mây xanh . 
 Ai mang nướ c ngọ t nướ c lành , 
 Ai đeo bao hũ rượ u quanh cổ dừa. 
 Trần Đăng Kho a 
Trêng .............................................. Líp 2 .......
Hä vµ tªn .......................................................bµi luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp líp 2
 N¨m häc : 2011- 2012 	Cháu nhớ Bác Hồ
 	 Đêm đêm cháu những bâng khuâng 
 	Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu . 
 	 Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu , 
 Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ . 
 Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ , 
 Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn . 
 Theo Thanh Hải 

File đính kèm:

  • docLUYEN CHU DEP LOP 2.doc