Bài kiểm tra học kì 1 - Năm học: 2009 - 2010 môn: Sinh học 7

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì 1 - Năm học: 2009 - 2010 môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU 	Năm học: 2009-2010
 Môn: Sinh học 7 -Thời gian: 45 phút 
Mạch kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương I
Câu I.2
0,25 điểm
Câu I.3
0,25 điểm
Câu 1
2,0 điểm
Câu I.1
0,25 điểm
4 câu
2,75 điểm
Chương II
Câu I.4
0,25 điểm
Câu I.8
0,25 điểm
Câu 3
2,0 điểm
3 câu
2,5 điểm
Chương III
Câu I.6
0,25 điểm
Câu I.7
0,25 điểm
Câu I.5
0,25 điểm
3 câu
0,75 điểm
Chương IV
Câu I.9
0,25 điểm
Câu II
1,25 điểm
2 câu
1,5 điểm
Chương V
Câu I.10
0,25 điểm
Câu 2
2,0 điểm
Câu I.11
0,25 điểm
3 câu
2,5 điểm
Tổng cộng
8 câu
2,0 điểm
2 câu
4,0 điểm
4 câu
2,0 điểm
1 câu
2,0 điểm
15 câu
10,0 điểm
------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2009-2010
Môn: Sinh học 7 (Phần trắc nghiệm)
Thời gian: 15 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
A/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
I/ Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (2,75 điểm)
1/ Các động vật nguyên sinh sống tự do là:
A. Trùng giày, trùng kiết lị, trùng biến hình;
B. Trùng biến hình, trùng sốt rét, trùng giày;
C. Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng biến hình;
D. Trùng biến hình, trùng giày, trùng roi xanh.
2/ Động vật nguyên sinh nào dưới đây có hình thức sinh sản phân đôi và tiếp hợp?
A. Trùng giày	B. Trùng sốt rét	C. Trùng biến hình	D. Trùng roi xanh
3/ Đặc điểm nào sau đây có ở trùng biến hình?
A. Có roi	B. Có chân giả
C. Có lông bơi	D. Bộ phận di chuyển bị tiêu giảm
4/ Đặc điểm nào dưới đây không có ở sứa?
A. Cơ thể đối xứng toả tròn	B. Sống di chuyển thường xuyên
C. Kiểu ruột hình túi	D. Sống tập đoàn
5/ Đặc điểm nào dưới đây không có ở sán lá gan và sán dây?
A. Giác bám phát triển	B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên
C. Mắt và lông bơi phát triển	D. Ruột phân nhánh chưa có hậu môn
6/ Đặc điểm nào dưới đây không có ở sán lông?
A. Giác bám phát triển	B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên
C. Mắt và lông bơi phát triển	D. Ruột phân nhánh chưa có hậu môn
7/ Nơi kí sinh của giun kim là:
A. Ruột non	B. Ruột già	C. Ruột thẳng	D. Tá tràng
8/ Đặc điểm nào dưới đây không có ở thuỷ tức?
A. Hình trụ	B. Miệng ở dưới
C. Đối xứng toả tròn	D. Di chuyển bằng tua miệng
9/ Đặc điểm nào dưới đây không có ở mực?
A. Vỏ có một lớp đá vôi	B. Có hai mắt
C. Có nhiều giác bám	D. Có lông trên tấm miệng
10/ Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng là chức năng của phần phụ nào dưới đây của tôm sông?
A. Các chân hàm	B. Các chân ngực	C. Các chân bụng	D. Tấm lái
11/ Nhện hoạt động chủ yếu vào thời gian nào dưới đây?
A. Buổi sáng	B. Buổi chiều	C. Buổi trưa	D. Buổi tối
II/ Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A. (1,25 điểm)
A
B
1. Trai
2. Sò
3. Ốc sên
4. Ốc vặn
5. Mực
a. Sống ở biển, bơi nhanh, vỏ tiêu giảm.
b. Sống ở nước ngọt, bò chậm, có vỏ xoắn ốc.
c. Sống vùi lấp ở biển, có hai mảnh vỏ.
d. Sống ở cạn, bò chập chạp, có vỏ xoắn ốc.
e. Sống vùi lấp ở nước ngọt, có hai mảnh vỏ.
g. Sống ở nước ngọt, bơi giật lùi, vỏ giáp cứng.
* Ghép: 	1 - . . . . . ;	2 - . . . . . ;	3 - . . . . . ;	4 - . . . . . ;	5 - . . . . . .
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2009-2010
 Môn: Sinh học 7 (Phần tự luận)
 Thời gian: 30 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
B/ TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm về lối sống và cấu tạo ngoài của tôm sông.
Câu 3: (2 điểm)
Vì sao san hô sống tập đoàn? Người ta làm thế nào để có cành san hô làm vật trang trí?
Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU NĂM HỌC: 2009-2010
 Môn: Sinh học 7
A/ TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
I/ 2,75 điểm (mỗi ý chọn đúng được 0,25 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Đáp án
D
A
B
D
C
A
B
B
D
C
D
IV 1,25 điểm (mỗi cặp ghép đúng được 0,25 điểm)
Ghép đúng:	1 - e;	2 - c;	3 - d;	4 - b;	5 - a
B. TỰ LUẬN: 6 điểm
Câu 1: 2 điểm
Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
- Động vật nguyên sinh là thể đơn bào, phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông hay roi bơi.	(1 điểm)
- Động vật nguyên sinh sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, sống tự do hoặc kí sinh.	(1 điểm)	
Câu 2: 2 điểm
Đặc điểm về lối sống và cấu tạo ngoài của tôm sông:
- Sống ở nước, có vỏ giáp cứng bao bọc. Cơ thể gồm 2 phần: 	(0,5 điểm)	
+ Phần đầu - ngực có giác quan, miệng với các chân hàm xung quanh và chân bò.	 (0,5 điểm)	
+ Phần phụ phân đốt gồm những chân bơi.	 (0,5 điểm)	
- Tôm là động vật ăn tạp, hoạt động về ban đêm và có bản năng ôm trứng để bảo vệ.	(0,5 điểm)	
Câu 3: 2 điểm
- Ở san hô khi chồi mọc ra vẫn tiếp tục dính vào cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.	(1 điểm)	
- Người ta thường bẻ cành san hô ngâm vào nước vôi nhằm huỷ hoại phần thịt của san hô, làm trơ ra bộ xương bằng đá vôi, được dùng làm vật trang trí.	(1 điểm)	
---------------------------------------------------------------------------------
*Ghi chú: 
Tổng điểm của toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8,25 điểm làm tròn thành 8,5 điểm; 8,75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ...)

File đính kèm:

  • doc11. K1(09-10).doc