Bài kiểm tra đọc cuối học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2011 - 2012 - Trường TH Giao Hương

doc23 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 09/10/2018 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài kiểm tra đọc cuối học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2011 - 2012 - Trường TH Giao Hương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T Giao thuû
Trưêng tiÓu häc giao hư¬ng
Bµi kiÓm tra ĐỌC cuèi häc kú II
M«n TiÕng ViÖt líp 5
N¨m häc 2011-2012
Hä vµ tªn: Sè b¸o danh .
Líp: ...............................Trường
Hä tªn,ch÷ ký người coi thi:
 Sè ph¸ch
1...............
2...............
§iÓm bµi thi
Hä tªn,ch÷ ký người chÊm thi:
Sè ph¸ch
......
......
M«n TiÕng ViÖt líp 5
(Thêi gian lµm bµi 40 phót) 
i. ®ọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : 6 điểm
	a) bài đọc
Công việc đầu tiên
 một hôm, anh ba chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi: 
ót có dám rải truyền đơn không?
 Tôi vừa mừng vừa lo, nói:
®ược, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ,em mới làm được chớ!
 anh ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. cuối cùng, anh nhắc :
rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.
 nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm,ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá,còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.
 Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.
 Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên : “ Cộng sản rải giấy nhiều quá!”
 Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.
 Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen :
Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ
Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành.
Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba :
 Thi sinh
 Kh«ng ®­îc ViÕt vµo
 Kho¶ng nµy
Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách Mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh!
 Theo HỒI KÍ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ĐỊNH
 ( văn phác ghi )
b) bài tập
1/ công việc đầu tiên anh ba giao cho chị Út là gì?
Hãy khoanh tròn vào chữ cài trước ý trả lời đúng!
rải truyền đơn nhằm tuyên truyền cho cách mạng, chống lại kẻ thù
dò la tin tức của địch, giao liên cho các chú bộ đội
vận chuyển vũ khí cho du kích
2/ những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất!
chị thấy bồn chồn thấp thỏm
Đêm đó chị không ngủ yên
chị dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.
tất cả các ý trên.
3/ ®iền vào chỗ trống những từ ngữ phù hợp để hoàn chỉnh câu văn nói về cách chị Út rải truyền đơn.
- chị giả
- tay chị.., bó truyền đơn thì...
- chị rảo bước và .. ..
- ®ến gần chợ
4/ vì sao chị Út muốn được thoát li?
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng!
vì chị Út muốn giúp anh ba
vì chị Út không muốn ở nhà với gia đình
vì chị Út ham hoạt động,muồn làm được nhiều việc cho cách mạng.
ii. ®ọc thành tiếng : 4 điểm
( mỗi học sinh đọc một đoạn của bài văn trên)
 Biểu điểm và đáp án –lớp 5
I/ Bài tập
Câu 1 : 1 Điểm
đáp án A 
Câu 2 : 1 điểm
đáp án D 
Câu 3 : 2 điểm
Đáp án 
- Chị giả đi bán cá như mọi hôm
- Tay chị bê rổ cá, bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần
Chị rảo bước và truyền dơn cứ từ từ rơi xuống đất
Đến gần chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ
Câu 4 : 2 điểm
Đáp án c
II/ Đọc thành tiếng : 4 Điểm
- Mỗi học sinh đọc một đoạn của bài tập đọc trên,tốc độ đọc vừa phải,ngắt nghỉ hơi hợp lý, đọc với giọng đọc phù hợp, không ê a, không đọc thiếu từ. Đọc thiếu mỗi từ trừ 0,25 điểm, học sinh đọc sai các yêu cầu trên tuỳ vào mức độ giáo viên cho điểm phù hợp.
Phßng GD & §T Giao thuû
Trưêng tiÓu häc giao hư¬ng
Bµi kiÓm tra VIÕT cuèi häc kú II
M«n TiÕng ViÖt líp 5
N¨m häc 2011-2012
Hä vµ tªn: Sè b¸o danh .
Líp: ...............................Trường
Hä tªn,ch÷ ký người coi thi:
 Sè ph¸ch
1...............
2...............
§iÓm bµi thi
Hä tªn,ch÷ ký người chÊm thi:
Sè ph¸ch
......
......
M«n TiÕng ViÖt líp 5
(Thêi gian lµm bµi 40 phót) 
Bài 1 : 
 Bác Hồ khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng :
anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang
Cột A ( Từ ngữ)
1. Anh hùng
2. Bất khuất
3. Trung hậu
4. Đảm đang
Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối các từ ngữ ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B.
Cột B ( Nghĩa của từ )
a. Biết gánh vác lo toan mọi việc
b. Có tài năng khí phách làm nên những việc phi thường
c. Không chịu khuất phục trước kẻ thù
d. Chân thành và tốt bụng với mọi người
Bài 2 : Câu tục ngữ dưới đây nói lên điều gì về người phụ nữ Việt Nam ?
Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 Thi sinh
 Kh«ng ®­îc ViÕt vµo
 Kho¶ng nµy
Bài 3 : Hãy điền chữ Đ vào ô trống ứng với câu đơn, chữ G vào ô trống ứng với câu ghép trong các câu sau đây:
Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông
Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.
Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn
Dân càng giàu thì nước càng mạnh
Vì ngã xuống nước nên nó phải về nhà thay quần áo.
Bài 4 : Em hãy tả lại cảnh đẹp quê hương em vào buổi sáng mùa hÌ.
 Biểu điểm và đáp án-lớp 5
Câu 1 : (2điểm )
1- b, 2 – c, 3 – d, 4 - a
Câu 2 : ( 1 điểm ) 
Nói lên phẩm chất yêu nước,dũng cảm,anh hùng của người phụ nữ việt nam
Câu 3 : ( 2 điểm )
Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông : câu đơn
Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ : câu ghép
Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn : câu đơn
Dân càng giàu thì nước càng mạnh : câu ghép
Vì ngã xuống nước nên nó phải về nhà thay quần áo : câu đơn
Câu 4 : 5 điểm
 a) Thể loại : Miêu tả ( tả cảnh )
 b) Nội dung : Tả cảnh quê hương vào buổi sáng mùa hÌ
 c) Hình thức : Bài làm có trình tự hợp lí theo đúng thể loại văn tả cảnh, sắp xếp ý rõ ràng, mạch lạc. 
 - Điểm 5
Bài làm đạt được đầy đủ các yêu cầu chính của đề. Biết chọn những nét tiêu biểu làm nổi bật về cảnh quê hương vào buổi sáng mùa hÌ , bộc lộ được cảm xúc thú vị của bản thân trước những cảnh đẹp của mùa hÌ .Diễn đạt rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng; viết đúng chính tả, trình bày bài sạch sẽ. Toàn bài mắc không quá 4 lỗi về diễn đạt ( dùng từ , chính tả , ngữ pháp ).
 - Điểm 4 : Bài làm đạt các yêu cầu như bài đạt 5 điểm nhưng lối diễn đạt chưa thật tốt, mắc trên 6 lỗi diễn đạt.
 - Điểm 3 : Bài làm đạt được yêu cầu a , b , yêu cầu c còn chỗ chưa hợp lí. ,mắc trên 8 lỗi diễn đạt.
 - Điểm 1 - 2 : Bài làm chưa đạt đảm bảo yêu câù b và c. ý diễn đạt còn lủng củng, mắc nhiều lỗi diễn đạt.
Phßng GD & §T Giao thuû
Trưêng tiÓu häc giao hư¬ng
Bµi kiÓm tra cuèi häc kú II
M«n khoa häc líp 5
N¨m häc 2011-2012
Hä vµ tªn: Sè b¸o danh .
Líp: ...............................Trường
Hä tªn,ch÷ ký người coi thi:
 Sè ph¸ch
1...............
2...............
§iÓm bµi thi
Hä tªn,ch÷ ký người chÊm thi:
Sè ph¸ch
......
......
M«n khoa häc líp 5
(Thêi gian lµm bµi 40 phót) 
 Bµi 1 : Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Chất rắn có đặc điểm gì ?
Không có hình dạng nhất định.
Có hình dạng nhất định.
Có hình dạng của vật chứa nó.
Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch.
Nước đường.
Nước chanh (đã lọc hết tép chanh và hạt ) pha với đường và nước sôi để nguội.
Nước bột sắn ( pha sống ).
c) Đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch.
 A. Dễ uống.
 B. Không mùi và không vị.
 C. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hoá,bệnh ngoài da, đau mắt.
Bài 2 : Em hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ chấm 
 Thi sinh
 Kh«ng ®­îc ViÕt vµo
 Kho¶ng nµy
Hoa là..của thực vật có hoa. Cơ quanđực gọi là..,cơ quan .............................. cái gọi là......................................
Bài 3 : Bạn cần làm gì và không nên làm gì để tránh bị điện giật? 
Bài 4 : Hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ môi trường?
KHOA HỌC -lớp 5
Đáp án và biểu điểm
Bài 1 : 3 điểm. Mỗi phần đúng 1 điểm
 Câu a đáp án B
 Câu b đáp án C
 Câu c đáp án C
Bài 2 : 2 điểm
 Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị,cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ
Bài 3 : 3 điểm
Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện. Không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.
Khi phát hiện ra dây điện bị đứt hoặc bị hở cần tránh xa và báo cho người lớn biết.
Khi nhìn thấy người bị điện giật phải lập tức ngắt nguồn điện và tìm cách gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.
Bài 4 : 2 điểm . Học sinh chỉ cần nêu đúng 3 ý trong các ý sau : 
Khuyến khích trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.
Giữ vệ sinh và thường xuyên dọn vệ sinh cho môi trường sạch sẽ.
Ở những sườn núi nên làm ruộng bậc thang để giữ đất,giữ nước trồng trọt.
Sử dụng bọ rùa để tiêu diệt các loài rệp phá hoại mùa màng.
Xử lí nước thải.
Phßng GD & §T Giao thuû
Trưêng tiÓu häc giao hư¬ng
Bµi kiÓm tra cuèi häc kú II
M«n lÞch sö- ®Þa lý líp 5
N¨m häc 2011-2012
Hä vµ tªn: Sè b¸o danh .
Líp: ...............................Trường
Hä tªn,ch÷ ký người coi thi:
 Sè ph¸ch
1...............
2...............
§iÓm bµi thi
Hä tªn,ch÷ ký người chÊm thi:
Sè ph¸ch
......
......
 M«n lÞch sö- ®Þa lý líp 5
(Thêi gian lµm bµi 40 phót) 
PHẦN 1 :LỊCH SỬ ( 5 điểm )
Câu 1 : Theo hiệp định Pa-ri Mĩ phải thực hiện điều gì?
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng!
A. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
C. Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
D. Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
E. Tất cả các ý trên.
Câu 2 : Hãy điền các sự kiện lịch sử ứng với mốc thời gian trong bảng dưới đây!
19-5-1959
...
27-01-1973
30- 4 -1975
25- 4 -1976
 Thi sinh
 Kh«ng ®­îc ViÕt vµo
 Kho¶ng nµy
Câu 3: Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì? 
HẦN 2 : ĐỊA LÝ ( 5 điểm )
Câu 1 : Đồng bằng của châu Âu chiếm : 
Điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.
 diện tích
 diện tích
 diện tích
diện tích
C©u 2:Nèi c¸c vÕ c©u ë cét A víi c¸c vÕ c©u ë cét B cho thÝch hîp
 A B
1. Châu Á
a. Là châu lục lạnh nhất thế giới và không có dân cư
2. Châu Đại Dương
b. Có đường xích đạo đi qua giữa châu lục,khí hậu nóng và khô. Dân cư chủ yếu là người da đen
3. Châu Mĩ
c. Nằm ở bán cầu bắc,có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới
4. Châu Phi
d. Thuộc bán cầu tây, thiên nhiên đa dạng phong phú. Có rừng rậm A-ma-dôn nổi tiếng thế giới
5. Châu Nam Cực
e. Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loài thú có túi
 Câu 3 : Điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau : 
Châu Á có số dân. thế giới. Phần lớn dân cư là người da
.. ... Họ sống tập trung đông đúc tại cácchâu thổ và sản xuất . .là chính. Một số nước châu Á có ngành phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
.......................
...........................................................................................................................................
 Đáp án và biểu điểm- lớp 5
LỊCH SỬ
Câu 1 :1 điểm
 Đáp án E
Câu 2 : 2 điểm
19-5-1959 : Ngày trung ương đảng quyết định mở đường trường sơn
27-01-1973 : Lễ kí kết hiệp định Pa-ri
30-4-1975 : Ngày giải phóng miền nam. kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
25-4-1976 : Ngày bầu cử quốc hội khoá VI
Câu 3: 2 điểm
Lấy tên nước là cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quyết định quốc huy, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng
Quốc ca là bài tiến quân ca
Thủ đô là Hà Nội
Thành phố sài gòn- gia định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
ĐỊA LÝ
Câu 1 : 1 điểm
 diện tích
Câu 2 : 2 điểm
1- c, 2- e , 3- d , 4 – b, 5 – a
Câu 3 : 2 điểm
 Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Phần lớn dân cư là người da vàng . Họ sống tập trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính. Một số nước châu Á có ngành công nghiệp phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Phßng GD & §T Giao thuû
Trưêng tiÓu häc giao hư¬ng
Bµi kiÓm tra cuèi häc kú II
M«n to¸n líp 5
N¨m häc 2011-2012
Hä vµ tªn: Sè b¸o danh .
Líp: ...............................Trường
Hä tªn,ch÷ ký người coi thi:
 Sè ph¸ch
1...............
2...............
§iÓm bµi thi
Hä tªn,ch÷ ký người chÊm thi:
Sè ph¸ch
......
......
 M«n to¸n líp 5
(Thêi gian lµm bµi 40 phót) 
Bài 1 : Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
1.Chữ số 7 trong số 625,07 có giá trị là: 
 A. 7 B. C. D. 
2) 1 km 25 m = m. Số thích hợp điền vào chỗ trống
 A.125 m	 B.100025m	 C.1025 m	 D. 1250 m
3) 95% của một số là 475. Vậy số đó là :
 A.19	 B.95	 C.100	 D. 500
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
a)250,285 + 582,524	 	 b) 983,25 – 628,79	 
c) 209,63 6,7	 d) 17,55: 3,9
 Thi sinh
 Kh«ng ®­îc ViÕt vµo
 Kho¶ng nµy
Bài 3 :
 Tìm vận tốc của một ôtô biết ô tô đó đi được 120km trong 2giờ 30 phút. 
Bài 4 : 
Lớp 5Acó 35 học sinh. số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ.
Bài 5 : 
Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng đáy bé, chiều cao bằng đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu héc- ta?
 MÔN TOÁN- lớp 5
Đáp án và biểu điểm
Bài 1 : 1,5 điểm. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
1-C
2- C
2-D
Bài 2 : 3 điểm
Thực hiện mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm, mỗi kết luận đúng cho 0,25 điểm
Bài 3 : 1,5 Điểm
Đổi đơn vị 2giờ 30 phút = 2,5 giờ ( 0,5 điểm )
Câu trả lời và phép tính đúng cho 0,75 điểm
Đáp số : 0,25 điểm
Bài 4 : 2 Điểm
Tìm được số học sinh nam và học sinh nữ : 1 điểm
Tính được tỉ số % của học sinh nam và học sinh nữ : 0,75 điểm
Đáp số : 0,25 điểm
Bài 5 : 2 điểm
 Đáy lớn : 0,5 điểm
 Chiều cao : 0,5 điểm
 Diện tích : 0,75 điểm
 Đáp số : 0,25 điểm

File đính kèm:

  • dockhoi 5.doc