Bài kiểm tra cuối học kỳ năm học: 2012 - 2013 môn: Toán 2

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kỳ năm học: 2012 - 2013 môn: Toán 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TX HÀ TIÊN
Trường tiểu học Tiên Hải
Lớp 2
Họ & tên:.
Bài kiểm tra cuối học kỳ I
Năm học: 2012-2013
Môn: Toán
ĐIỂM
Bài 1. (2điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a/ 12 + 6 = ? 
 A. 24 B. 18 C. 16 D. 42 
b/ 17 – 9 = ?
 A. 8 B. 9 C. 10 D. 12 
c/ 15 – 6 = ? 
A. 8 B. 9 C. 5 D. 7 
d/ 8 + 6 = ?
A. 34 B. 15 C. 26 D. 14 
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)	
27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45 
  .  
  . 
  . 
Bài 3: Tìm x: (2 điểm)
a) x + 20 = 48 b) x – 22 = 49 
.. .............................  ...................... 
.............................. .......................
 Bài 4. (2 điểm )
 a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 Bài giải
.........................................................................................................
Bài 5: (2 điểm)
Trong hình bên :
a/ Có  hình tam giác.
b/ Có ... hình tứ giác.
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HKI LỚP 2
NĂM HỌC 2012 – 2013
Bài 1: ( 2 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu
a
B
c
d
Đáp án
B
A
B
D
Bài 2: ( 2 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
96; 70; 29;18
Bài 3: ( 2 điểm)
Mỗi ý đúng được 1 điểm
a.28 b.71
Bài 4: ( 2 điểm)
Bài giải
Em cân nặng số kg là: ( 0,5 đ)
47 - 19 = 28 ( kg) ( 1đ)
Đáp số: 28 kg ( 0,5 đ)
Bài 5: ( 2 điểm)
Mỗi ý đúng được 1 điểm
a.Có 3 hình tam giác b. Có 3 hình tứ giác
PHÒNG GD & ĐT TX HÀ TIÊN
Trường tiểu học Tiên Hải
Lớp 2
Họ & tên:.
Bài kiểm tra cuối học kỳ I
Năm học: 2012-2013
Môn: Tiếng Việt
ĐIỂM
Phần I (10 điểm): Kiểm tra đọc. 
 1. Đọc thành tiếng(6điểm). 
HS đọc các bài do GV yêu câu và trả lời câu hỏi
 2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)
Đọc thầm bài: Bé Hoa ( SGK-TV 2- T1/ Trang 121). Chọn ý trả lời đúng nhất.cho các câu hỏi sau :
Câu 1 : Gia đình Hoa có mấy người ?
 a, Ba người b, Bốn người	 c, Năm người
Câu 2: Em Nụ có đôi mắt như thế nào ?
 a, Rất đáng yêu b, Tròn và đen láy c, Đôi mắt đen như hai hạt nhãn.
Câu 3: Hoa đã làm gì giúp mẹ? 
 a, Trông nhà và nấu cơm b, Rửa bát, quét nhà c, Trông em và hát ru em ngủ
Câu 4: Câu : “Em Nụ môi đỏ hồng trông yêu lắm.” được cấu tạo theo mẫu câu nào ?
 a, Ai là gì ? b, Ai thế nào ? c, Ai làm gì ?
Phần II (10 điểm): Kiểm tra viết
1. Chính tả (nghe - viết) (5 điểm)
Bài viết: Trâu ơi! (TV2/TẬP 1/Tr 136)
....................................................................................................................................
 2. Tập làm văn (5 điểm): Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình của em.
Gợi ý:
Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?
Nói về từng người trong gia đình em.
Em yêu quý những người trong gia đình như thế nào?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKI LỚP 2
NĂM HỌC 2012 – 2013
A.Kiểm tra đọc: ( 10 điểm)
I.Đọc thành tiếng: ( 6 điểm)
II.Đọc thầm: ( 4 điểm) Mỗi câu đúng được 1 điểm
 Đọc thầm “ Bé Hoa”
1. b
2. b
3. c
4. b
B.Kiểm tra viết: ( 10 điểm)
I.Chính tả - nghe viết: ( 5 điểm)
- Viết đúng từ về độ cao, khoảng cách, viết rõ ràng, chính xác, trình bày đẹp được 5 điểm.
- Viết sai từ về độ cao, khoảng cách, viết không rõ ràng, chính xác, trình bày bẩn tùy theo mức độ sai sót GV có thể trừ còn: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1
điểm.
II. Tập làm văn: ( 5 điểm)
Viết đúng, rõ ràng được 5 điểm.
 Tùy theo mức độ sai sót GV có thể trừ còn: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1
điểm.

File đính kèm:

  • docde thi hoc ki.doc