Bài kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 năm học 2009 - 2010

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 năm học 2009 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1
năm học 2009-2010
Họ và tên học sinh : ...
Chữ ký người coi kiểm tra
Lớp : .........
Trường tiểu học................................................................
 Môn Toán lớp 1
 (Thời gian làm bài 40 phút)
Bài 1. ( 2 điểm)
 Viết :
 a. Các số từ 1 đến 10 :	
 b. Theo mẫu : 
 3 ............ ............ ............. .............
 c. Cách đọc số 
 4 : Bốn , 3 : ........... , 6 : ............ , 8 : ............ , 9 : ............ , 
 7 ; ........... 
 Bài 2. ( 2 điểm)
Tính:
+
–
–
+
+
 a. 4	9	7	5	6	 
	 5	0	3	4	0	 
	 ........... ........... ........... ...........	 .......... 
 b. 6 + 4 = ........... 2 + 3 + 4 = ........... 9 – 0 – 4 = ........... 5 + 4 – 5 =.........
Bài 3. ( 1 điểm)
Viết các số : 7 ; 8; 6 ; 9 ; 5 .
a . Theo thứ tự từ bé đến lớn : 	
b . Theo thứ tự từ lớn đến bé : 	
Bài 4 . (1 điểm) 
 Hình ?
 Hình :.............................. Hình :..............................
Bài 5 : ( 1 điểm) Số ?
 5 + = 7 8 - = 3 + 5 = 9 2 + = 8
Bài 6 : ( 1,5 điểm) 
>
<
=
	 ? 3 + 4 6 5 + 3 8 7 – 3 6
Bài 7. ( 1,5 điểm) Viết phép tính thích hợp :
 a. Có : 7 viên bi 	
 Bớt : 4 viên bi	
 Còn : . . .viên bi? 
 b . Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng : 
9

File đính kèm:

  • docDe thi ki I Toan 1 nam 20092010.doc