Tiết 59 - Kiểm tra 45 phút Đại số 9

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 59 - Kiểm tra 45 phút Đại số 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 59
Kiểm tra 45’ ĐẠI SỐ
A - Trắc Nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: điểm A(- 2; - 1) thuộc đồ thị hàm số nào?
	I . 	II . 
	III . 	IV . 
Câu 2: Phương trình x2 + x – 2 = 0 có nghiệm là:
	a . x = 1; x = 2	b . x = - 1; x = 2
	c . x = 1; x = - 2	d . Vơ nghiệm
Câu 3: Với giá trị nào của a thì phương trình x2 + 2x – a = 0 có nghiệm kép
	I . a = 1	II . a = 4	III . a = - 1	IV . a = - 4
Câu 4: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm 3 và – 2
	a . x2 – x – 2 = 0	b . x2 – 2x + 3 = 0
	c . x2 + x – 6 = 0	d . x2 – x – 6 = 0
B - phần tự luận:
Bài 1: Giải các phương trình sau:
	a) 4x2 – 2x + 1 = 0	b) x2 – 2x – 15 = 0
Bài 2: 
Khảo sát tính chất và vẽ đồ thị (P) hàm số 
Cho đồ thị hàm số y = – x – 2 có đồ thị là (d). Hãy xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng đồ thị và phép tính
Bài 3: Cho phương trình x2 – 2x + 2m + 1 = 0 ( m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn 
BIỂU ĐIỂM
A - Trắc Nghiệm Chọn 1 câu trả lời đúng (0,5 đ)
Câu 1: điểm A(- 2; - 1) thuộc đồ thị hàm số nào?
	III . 	
Câu 2: Phương trình x2 + x – 2 = 0 có nghiệm là:
	c . x = 1; x = - 2	
Câu 3: Với giá trị nào của a thì phương trình x2 + 2x – a = 0 có nghiệm kép
	III . a = - 1	
Câu 4: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm 3 và – 2
	d . x2 – x – 6 = 0
B - phần tự luận:
Bài 1: Giải các phương trình sau:
	a) 4x2 – 2x + 1 = 0
	 = – 12 < 0	1 đ
	Vậy phương trình vô nghiệm	0,5 đ	
 b) x2 – 2x – 15 = 0
	 = 16	0,5 đ 	
	x1 = 5; x2 = – 3 	1 đ
Bài 2: 
Khảo sát tính chất a < 0 
	Hàm số đồng biến trong 
	Hàm số nghịch biến trong 	0,5 đ 
 vẽ đồ thị (P) hàm số đúng	1 đ
Vẽ đúng đồ thị hàm số y = – x – 2 	0,5 đ 
Xác định đúng tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng đồ thị 	0,5 đ 
Xác định bằng phép tính đúng	0,5 đ 
Bài 3: 
	m 0	0,5 đ 
	(x1 + x2)2 – 2x1x2 + (x1 + x2) 5	0,5 đ 
	m 	1 đ

File đính kèm:

  • docTiếtĐ59.doc