Kiểm tra dịnh kì - Cuôí học kì i (năm học 2008 - 2009) môn: Lịch sử lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra dịnh kì - Cuôí học kì i (năm học 2008 - 2009) môn: Lịch sử lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN:.
HỌC SINH LỚP :..
 TRƯỜNG : 
KTĐK-CUÔÍ HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2008-2009)
MÔN : LỊCH SỬ – LỚP 5
Thời gian làm bài : 30 phút
GIÁM THỊ 
SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I: (2 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:
1/ Từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước với tên là:
Nguyễn Sinh Cung.
Hồ Chí Minh.
Văn Ba.
Nguyễn Aùi Quốc.
2/ Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng tám là: 
Nạn đói, nạn dốt, chính quyền non trẻ.
Lũ lụt và hạn hán.
Giặc ngoại xâm, chính quyền non trẻ.
Chính quyền non trẻ, giặc ngoại xâm, nạn đói, nạn dốt, lũ lụt và hạn hán kéo dài.
3/ Từ cảng nào, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cưú nước ? 
 A. Cảng Nhà Rồng 
 B. Cảng Bến Nghé 
 C. Cảng Hải Phòng
 D. Cảng Sài Gòn 
4/ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm nào ? 
 A. 1920 
 B. 1930 
 C. 1940 
 D. 1931
PHẦN II: (1 điểm)
 	Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a/ Ba tổ chức Cộng sản lần lượt ra đời ở nước ta từ giữa năm 1929 là: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
b/ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Aùi Quốc. 
PHẦN III: ( 2 điểm)
Điền vào chỗ trống cho đủ ý:
	Thu – đông  , ta chủ động mở chiến dịch biên giới và đã . , Căn cứ địa . được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm . trên chiến trường. 
PHẦN IV: (1 điểm)
Nối ý ở cột A sao cho đúng với ý ở cột B:
A	B
19-8 	l	l	là ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản 
	Việt Nam 
3-2	l	l	Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm
	đường cứu nước. 
	5- 6	l	 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng tám.
 PHẦN V: (4 điểm)
	1/ Nêu ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng tám? 
..
2/ Sau Cách mang tháng tám, nhà nước và nhân dân ta đã làm gì để đẩy lùi “giặc đói” và “giặc dốt”?
..	

File đính kèm:

  • docde thi lich su CK I.doc