Kiểm tra : Đại 8 : Chương IV

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra : Đại 8 : Chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA : Đại 8 : Chương IV

1). Nêu định nghĩa bất phương trình tương đương. Hai bất phương trình sau có tương đương không ? Vì sao ?. (2 đ)
3x – 1 > 0 và 3x > 1.
2). Cho hai số a và b: (2 đ)
 	a) So sánh a và b biết.
-2a + 5 ≤ - 2b + 5.
 	b) Với a 3b - 2
3). Tìm x sao cho giá trị của biểu thức – 5x không lớn hơn giá trị của biểu thức 
 	 – 7x + 5. (1 đ)
4). Giải bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số. (5 đ)
 	a). 10 – 3( x + 2 ) < 5x – ( 3x + 6 ). (1,5 đ)
 	b)	 	 < . (1,5 đ) 
 	c) | x + 4 | – 5 = 2x + 5. (2 đ)
 
Bài làm:

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

  • docKT dai so 8chuong 4.doc
Đề thi liên quan