Giáo án Đạo đức Lớp 5 - Chương trình cả năm

doc30 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 5 - Chương trình cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 - Học sinh hiểu vị thế của học sinh lớp 5 so với lớp trước
- Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5, có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5
II. Đồ dùng: 
- Các bài hát về chủ đề “Trường em”
III. Hoạt động dạy học: 
1- Bài cũ:
2- Bài mới:
a) Giới thiệu bài 
- Học sinh hát tập thể bài ''Em yêu trường em''
b) Bài mới: 
HĐ1: Quan sát tranh và thảo luận cả lớp câu hỏi:
- Tranh vẽ gì?
- Em nghĩ gì khi xem tranh ảnh trên?
- Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh khối lớp khác?
- Theo em cần phải làm gì để xứng đáng là học sinh lớp 5?
* Giáo viên kết luận. 
HĐ2: Bài tập 1
Lớp nhận xét, giáo viên kết luận 
HĐ3: Liên hệ bản thân
- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập 
HĐ4: Thi hát, đọc thơ về chủ đề “Trường em”
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập, đọc nội dung bài tập 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi à nêu kết quả thảo luận. 
- Học sinh tự liên hệ, đối chiếu với việc làm của bản thân. Học sinh khác nhận xét 
- Học sinh làm bài tập 3 sau đó trình bày. Giáo viên nhận xét 
- Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
3- Củng cố dặn dò: - Học sinh sưu tầm truyện kể về học sinh lớp 5 gương mẫu
- Tích cực học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5
************************************
Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
 Như tiết 1
II. Đồ dùng:
 Truyện về tấm gương học sinh lớp 5 gương mẫu; giấy, bút vẽ
III. Hoạt động dạy học 
1- Kiểm tra bài cũ 
2- Bài mới: 
HĐ1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Kể chuyện về các tấm gương học sinh lớp 5 gương mẫu 
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề “Trường em”
- Giáo viên nhận xét, kết luận 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi về kế hoạch cá nhân của mình. Nhóm trao đổi, góp ý
- Học sinh trình bày trước lớp. Lớp trao đổi, nhận xét 
- Học sinh kể chuyện đã sưu tầm về các học sinh lớp 5 gương mẫu (trong lớp, trường hoặc qua báo, đài,..)
- Lớp thảo luận về những điều học tập được từ các tấm gương đó
- Học sinh giới thiệu tranh vẽ của mình với cả lớp
- Học sinh múa, hát, đọc thơ về chủ đề “Trường em”
3- Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Đạo đức
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 Học sinh biết:
- Mỗi người phải có trách nhiệm về việc làm của mình
- Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình
- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác
II. Đồ dùng: 
Thẻ màu
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
B. Bài mới 
HĐ1: Tìm hiểu truyện “Chuyện của bạn Đức”
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên chia nhóm học sinh, nêu yêu cầu bài tập 
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 2)
- Giáo viên lần lượt nêu từng ý kiến, học sinh bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do tán thành hoặc phản đối
- Giáo viên kết luận 
- 1, 2 học sinh đọc to truyện, lớp đọc thầm và thảo luận 3 câu hỏi sách giáo khoa 
- Học sinh trình bày ý kiến, giáo viên kết luận 
- Học sinh nêu ghi nhớ
- Học sinh thảo luận nhóm --> Đại diện trình bày kết quả thảo luận 
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
************************************
Đạo đức
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
 Như tiết 1
II. Đồ dùng :
 Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ
B. Bài mới :
HĐ1: Xử lí tình huống (Bài tập 3)
- Giáo viên chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí 1 tình huống
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Tự liên hệ bản thân
- Giáo viên gợi ý để học sinh nhớ lại việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm:
+ Chuyện xảy ra như thế nào và lúc đó em đã làm gì?
+ Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào?
- Giáo viên kết luận :
* Học sinh nêu ghi nhớ
- Học sinh thảo luận nhóm 
- Đại diện nhóm trình bày, lớp trao đổi, bổ sung
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh trao đổi nhóm đôi
- 1 số học sinh trình bày trước lớp, giáo viên hướng dẫn học sinh rút bài học sau câu chuyện
C. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học 
********************************************************
Đạo đức
Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 Học sinh biết:
- Trong cuộc sống, con người thường phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những người tin cậy, thì sẽ có thể vượt qua được khó khăn để vươn lên trong cuộc sống
- Xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vượt khó khăn của bản thân
- Cảm phục những tấm gương có ý chí vượt lên khó khăn để trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội
II. Đồ dùng: 
Thẻ màu xanh, đỏ
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài trước
B. Bài mới 
HĐ1: 
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Xử lí tình huống
- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 1 tình huống
5 dòng trang 23 từ dưới lên
Nhóm 1 
Nhóm 2 
- Giáo viên kết luận 
Học sinh tìm hiểu thông tin về tấm gương vượt khó của Trần Bảo Đông
- 1 học sinh đọc to, lớp đọc thầm, thảo luận cả lớp theo câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa 
- Học sinh nêu ý kiến, học sinh khác bổ sung
- Học sinh thảo luận nhóm đôi, đại diện phát biểu. Lớp nhận xét, bổ sung
HĐ3: Làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa 
- Giáo viên nêu lần lượt từng trường hợp
- Học sinh giơ thẻ thể hiện sự đánh giá của mình: Thẻ đỏ – có ý chí; Thẻ xanh – không có ý chí
Bài 2 tiến hành tương tự
- Giáo viên kết luận, khen học sinh đánh giá đúng
* Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
HĐ4: Hoạt động tiếp nối
- Học sinh sưu tầm vài mẩu chuỵên nói về gương Có chí thì nên ở trường, lớp, địa phương, qua sách báo, 
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài tập 3, 4
***********************************
Đạo đức
Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Đồ dùng:
 Một số mẩu chuyện về gương học sinh vượt khó
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu lại ghi nhớ
B. Bài mới 
HĐ1: Làm bài tập 3
- Giáo viên chia lớp thành nhóm 4, học sinh kể cho nhau nghe nhữngtấm gương đã sưu tầm được, thảo luận về tấm gương đó
* Giáo viên gợi ý học sinh phát hiện những bạn có khó khăn ngay trong lớp mình để có kế hoạch giúp đỡ
HĐ2: Tự liên hệ bài 4
- Giáo viên kết luận 
- Học sinh nêu yêu cầu, nội dung bài tập 
- Đại diện nhóm thi kể
- Học sinh nhận xét 
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập , làm việc cá nhân, viết ra nháp phân tích khó khăn của bản thân theo mẫu sách giáo khoa 
- Học sinh trao đổi khó khăn của mình trong nhóm
- Mỗi nhóm chọn 2 học sinh trình bày trước lớp
- Lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Đạo đức
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 Học sinh biết:
- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ
- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng
- Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
II. Đồ dùng:
 sách giáo khoa 
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Nêu 1 số biểu hiện của ý chí vượt khó trong học tập
B. Bài mới 
HĐ1: Giới thiệu bài 
HĐ2: Tìm hiểu nội dung truyện “Thăm mộ”
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Tự liên hệ – Học sinh làm việc cá nhân
- Yêu cầu học sinh nêu những việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên
- Trong những việc đó, việc nào làm được, v iệc nào chưa làm được?
- Giáo viên kết luận --> Nhắc nhở học sinh cùng thực hiện
* Học sinh nêu ghi nhớ sách giáo khoa 
- 1 học sinh đọc truyện, lớp đọc thầm và thảo luận 3 câu hỏi sách giáo khoa 
- Học sinh trình bày, lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập, làm việc cá nhân
- Trao đổi nhóm đôi
- 2 học sinh trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lí do. Lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh trình bày trước lớp
C. Củng cố dặn dò: 
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương, tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Đạo đức
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Đồ dùng:
 Tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
- Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện, nói về lòng biết ơn tổ tiên
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Kể những việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên
B. Bài mới :
HĐ1: Tìm hiểu về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Bài tập 4)
:
+ Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe các thông tin trên?
+ Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm thể hiện điều gì?
- Giáo viên kết luận về ý nghĩa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
HĐ2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
- Giáo viên gọi 1 học sinh lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình và hỏi: 
+ Em có tự hào về truyền thống đó không?
+ Em cần làm gì để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó?
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Học sinh thi đọc ca dao, tục ngữ, thơ, kể chuyện về chủ đề “Biết ơn tổ tiên”
- Lớp nghe, nhận xét 
- Các nhóm học sinh lên giới thiệu tranh ảnh, thông tin về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mà học sinh thu thập được
- Cả lớp thảo luận theo gợi ý
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
 - HS trả lời
C. Củng cố dặn dò: Học sinh đọc lại ghi nhớ
********************************************************
Đạo đức
Bài 5: Tình bạn (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè
- Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày
- Thân ái, đoàn kết với bạn bè
II. Đồ dùng: 
Bài hát “Lớp chúng ta kết đoàn”
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ bài trước
B. Bài mới 
HĐ1: Thảo luận cả lớp
+ Bài hát nói lên điều gì?
+ Lớp chúng ta có vui như vậy không?
+ Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có bạn bè?
+ Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không?
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Tìm hiểu truyện “Đôi bạn”
- Giáo viên đọc truyện, học sinh kể lại nội dung truyện
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Làm bài tập 2 
- Giáo viên nêu từng tình huống
HĐ4:
- Giáo viên ghi nhanh ý kiến lên bảng, 
- Học sinh hát đồng thanh bài “Lớp chúng ta kết đoàn” và thảo luận:
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh thảo luận nhóm đôi các câu hỏi sách giáo khoa 
- Học sinh nêu cách giải quyết và giải thích lí do
- Lớp nhận xét, bổ sung
 Học sinh nêu 1 số biểu hiện của tình bạn đẹp
lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh liên hệ bản thân
- Học sinh nhắc lại ghi nhớ
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
Đạo đức
Bài 5: Tình bạn (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
 Như tiết 1
II. Đồ dùng: 
ca dao, tục ngữ, bài hát, bài thơ nói về tình bạn
III. Hoạt động dạy học 
HĐ1: Đóng vai (Bài tập 1)
- Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm. 
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Tự liên hệ – Giáo viên yêu cầu học sinh tự liên hệ
HĐ3: 
Học sinh thảo luận nhóm và đóng vai các tình huống trong bài tập 
- Lần lượt các nhóm lên trình bày
- Lớp thảo luận ( Học sinh ra câu hỏi ở mỗi tình huống, học sinh khác trả lời)
- Học sinh làm việc cá nhân
- Học sinh trao đổi nhóm đôi
- Trao đổi trước lớp
Học sinh hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao tục ngữ về chủ đề “Tình bạn”
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Đạo đức
Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Cần phải tôn trọng người già vì người già có nhiều kinh nghiệm sống, đã đóng góp nhiều cho xã hội; trẻ em có quyền được gia đình và cả xã hội quan tâm, chăm sóc
- Thực hiện các hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhường nhịn người già, em nhỏ
- Tôn trọng, yêu quý, thân thiện với người già, em nhỏ; không đồng tình với những hành vi, việc làm không đúng với người già và em nhỏ
II. Đồ dùng: 
thẻ màu, cặp sách, gậy đóng vai minh hoạ truyện
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Học sinh nêu ghi nhớ bài 5
B. Bài mới 
HĐ1: Tìm hiểu truyện “Sau đêm mưa”
- Giáo viên đọc truyện, học sinh nghe – kể lại
- Giáo viên kết luận 
* Học sinh nêu ghi nhớ
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập 
- Giáo viên nêu lần lượt từng hành vi, học sinh giơ thẻ (Thẻ đỏ – thể hiện sự quan tâm; Thẻ xanh – thể hiện sự chưa quan tâm)
- Giáo viên kết luận, nêu ghi nhớ.
- Học sinh đóng vai minh hoạ
- Lớp thảo luận các câu hỏi sách giáo khoa 
- Học sinh nhắc lại ghi nhớ
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
***********************************
Đạo đức
Bài 6: Kính già, yêu trẻ (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
B. Bài mới 
HĐ1: Đóng vai (Bài tập 2)
- Giáo viên chia lớp 3 nhóm, phân công mỗi nhóm xử lí, đóng vai 1 tình huống trong bài
- Giáo viên kết luận, chốt lại cách xử lí đúng trong mỗi tình huống
HĐ2: Làm bài tập 3, 4
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Tìm hiểu về truyền thống kính già yêu trẻ của địa phương, của dân tộc
- Giáo viên giao nhiệm vụ: Tìm các phong tục tập quán tốt thể hiện truyền thống kính già yêu trẻ của địa phương, dân tộc
- Giáo viên tổ chức thi trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác bổ sung ý kiến
- Giáo viên tuyên dương nhóm tìm được nhiều
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Các nhóm thảo luận tìm cách giải quyết tình huống và chuẩn bị đóng vai
- 3 nhóm đại diện lên thể hiện
- Các nhómkhác nhận xét, bổ sung
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 3, 4
- Học sinh làm việc nhóm 4, giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm
- Đại diện lên trình bày, nêu rõ Ngày và các tổ chức, ý nghĩa của nó
- Học sinh thảo luận nhóm đôi và viết ra nháp
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao phải tôn trọng phụ nữ
- Trẻ em có quyền đựơc đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái
- Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày
II. Đồ dùng: thẻ màu
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Học sinh nêu ghi nhớ bài trước
B. Bài mới 
HĐ1: Giới thiệu bài 
HĐ2: Tìm hiểu Thông tin
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh kết hợp đọc thông tin sách giáo khoa 
- Yêu cầu mỗi nhóm trình bày nội dung 1 bức tranh
- Giáo viên kết luận 
* Học sinh thảo luận cả lớp theo gợi ý:
+ Em hãy kể các công việc cuả người phụ nữ trong gia đình và xã hội mà em biết
+ Tại sao những người phụ nữ là những người đáng được kính trọng?
- Giáo viên gọi học sinh trình bày câu hỏi, lớp bổ sung
HĐ2: Làm bài tập 1 
- Giáo viên giao nhiệm vụ
HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 2)
- Giáo viên lần lượt nêu từng ý kiến
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do
- Giáo viên kết luận 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Học sinh làm việc cá nhân
- 1 số học sinh trình bày ý kiến:
+ Tôn trọng phụ nữ: a, b
+ Không tôn trọng phụ nữ: c, d
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 2
- Học sinh giơ thẻ màu (tán thành – thẻ đỏ; không tán thành – thẻ xanh)
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
***********************************
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
 Như tiết 1
II. Đồ dùng: 
Sưu tầm bài thơ, bài hát ca ngợi phụ nữ Việt Nam 
III. Hoạt động dạy học 
HĐ1: Xử lí tình huống (Bài 3)
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Làm bài tập 4
- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập 
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam (Bài 5)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát, múa, đọc thơ hoặc kể chuyện về 1 người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi để xử lí tình huống
- Đại diện nhóm trình bày, học sinh khác bổ sung
 - Học sinh thảo luận nhóm 4, tìm đúng ngày và tên tổ chức, nêu ý nghĩa ngày đó, viết ra giấy nháp
- Sau 3 phút, các nhóm báo cáo kết quả 
- Các nhóm đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Đạo đức
Bài 8: Hợp tác với người xung quanh (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 Học sinh biết:
- Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghiã của việc hợp tác
- Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày
- Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh
II. Đồ dùng:
Thẻ màu
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Tại sao những người phụ nữ đáng được kính trọng?
B. Bài mới 
HĐ1: Tìm hiểu tranh tình huống
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên chia lớp nhóm 4, học sinh thảo luận nhóm 
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Bày tỏ thái độ
- Giáo viên nêu lần lượt từng ý kiến
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích rõ lí do
- Giáo viên kết luận từng nội dung 
* Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
- Học sinh quan sát 2 tranh và thảo luận nhóm đôi câu hỏi dưới tranh
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, học sinh khác nhận xét, bổ sung
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung hay nêu ý kiến khác
- Học sinh dùng thẻ màu bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành đối với từng ý kiến
C. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học 
***********************************
Đạo đức
Bài 8: Hợp tác với người xung quanh (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ :
 Học sinh nêu ghi nhớ
B. Bài mới 
HĐ1: Làm bài tập 3
HĐ2: Xử lí tình huống (Bài tập 4)
- Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận theo yêu cầu bài tập 
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Làm bài tập 5
- Giáo viên nhận xét, kết luận 
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập, thảo luận nhóm đôi theo từng nội dung 
- 1 số học sinh trình bày trước lớp, h s khác nhận xét, bổ sung
- Học sinh thảo luận nhóm 
- Đại diện nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, bổ sung
- Học sinh tự làm bài sau đó trao đổi với bạn bên cạnh
- 1 số học sinh trình bày dự kiến hợp tác trong 1 số việc, lớp trao đổi, góp ý
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
**********************************
Bài 9: Em yêu quê hương (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Đồ dùng: 
- Giấy, bút màu, dây, kẹp, nẹp treo tranh
- Thẻ màu, các bài thơ, bài hát,  nói về tình quê hương
III. Hoạt động dạy học 
HĐ1: Triển lãm nhỏ (Bài tập 4)
- Giáo viên hướng dẫn các nhóm trình bày và giới thiệu tranh
- Giáo viên nhận xét 
HĐ2: Bày tỏ thái độ (Bài 2)
- Giáo viên nêu ý kiến
- Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Xử lí tình huống (Bài tập 3)
- Giáo viên yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận xử lí tình huống bài tập 3
- Giáo viên kết luận 
HĐ4: Trình bày kết quả sưu tầm
- Nhắc nhở học sinh thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình
- Học sinh giới thiệu tranh nhóm mình
- Lớp xem tranh, trao đổi, bình luận
- Học sinh giơ thẻ bày tỏ thái độ (Tán thành - thẻ đỏ; không tán thành – thẻ xanh)
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Học sinh trình bày kết quả sưu tần về cảnh đẹp, phong tục tập quán, danh nhân của quê hương và các bài hát, bài thơ, điệu múa đã chuẩn bị
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
********************************************************
Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Cần phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) và vì sao phải tôn trọng (UBND) xã (phường)
- Thực hiện các quy định của UBND xã (phường); tham gia các hoạt động do (UBND) xã (phường) tổ chức 
- Tôn trọng (UBND) xã (phường)
II. Đồ dùng:
 Tranh ảnh trong baì phóng to (nếu có)
III. Hoạt động dạy học 
HĐ1: Tìm hiểu truyện “Đến UBND phường”
- Thảo luận câu hỏi:
+ Bố Nga đến UBND phường để làm gì?
+ UBND phường làm những công việc gì?
+ UBND phường rất quan trọng nên người dân cần phải có thái độ như thế nào đối với UBND phường?
- Giáo viên kết luận 
- Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
HĐ2: Làm bài tập 1
- Giáo viên chia lớp nhóm 4, giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Giáo viên kết luận: Các việc UBND phường làm: việc b, c, d, đ, e, h, i
HĐ3: Làm bài tập 3
- Nêu yêu cầu bài tập 
- 2 học sinh đọc truyện sách giáo khoa, lớp đọc thầm
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Học sinh thảo luận, lớp nhận xét, bổ sung
 - Học sinh thảo luận nhóm 
 - Đại diện trình bày, lớp trao đổi, bổ sung
 - Học sinh đọc thầm bài tập 
- Học sinh làm viẹc cá nhân, nêu những việc làm hành vi đúng khi cần đến UBND phường
C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau 
***********************************
Bài 10: Uỷ ban nhân dân xã (phường) em (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
 Như tiết 1
II. Hoạt động dạy học 
HĐ1: Xử lí tình huống (Bài tập 2)
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm xử lí tình huốn
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 4)
- Các nhóm thảo luận 
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung
- Học sinh đóng vai góp ý kiến cho UBND xã (phường) về các vấn dề có liên quan đến trẻ em như xây dựng sân chơi cho trẻ, tổ chức ngày 1/ 6, rằm trung thu, 
C. Củng cố dặn dò: 
- Tích cực tham gia vào hoạt động của phường và đóng góp ý kiến tốt
********************************************************
Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Tổ quốc của em là Việt Nam; Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế
- Tích cực học tập, rèn luyện để óp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước
- Quan tâm đến sự phát triển của đất nước, tự hào về truyền thống, về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam 
II. Đồ dùng : 
Tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam và 1 số nước khác
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ
B. Bài mới 
- HĐ1: Tìm hiểu thông tin (Trang 34 – sách giáo khoa)
 - Giáo viên kết luận 
HĐ2: Thảo luận nhóm 
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo 4 gợi ý sau:
+ Em biết thêm gì về nước Việt Nam ?
+ Em nghĩ gì về đất nước, con người Việt Nam ?
+ Nước ta còn có những ..gì?
+ Chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng đất nước?
 Giáo viên kết luận 
HĐ3: Làm bài tập 2
- Yêu cầu học sinh trình bày trước lớp ( Giới thiệu về cờ Việt Nam, Bác Hồ, Văn Miếu, áo đài Việt Nam )
- Học sinh đọc các thông tin, yêu cầu học sinh giới thiệu 1 nội dung của thông tin sách giáo khoa 
- Học sinh trình bày, các nhóm khác bổ sung
 - HS trả lời
 - HS trả lời
 - HS trả lời
 - HS trả lời
 - HS trả lời
- Học sinh trao đổi, bổ sung.
* Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi
***********************************
Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
Như tiết 1
II. Đồ dùng :
 Tranh ảnh, bài hát, thơ, sự kiện lịch sử về chủ đề “ Em yêu tổ quốc Việt Nam” 
III. Hoạt động dạy học
HĐ1: Làm bài tập 1
- Giáo viên kết luận 
HĐ2: Đóng vai bài tập 3
- Giáo viên khen nhóm làm tốt
 HĐ3: Tổ chức triển lãm
- Giáo viên nhận xét tranh vẽ của học sinh 
- Các nhóm giới thiệu về 1 sự kiện, 1 bài hát, 1 bài thơ, tranh ảnh, nhân vật lịch sử có liên quan đến mốc thời gian hoặc địa danh của Việt Nam đã nêu ở bài tập 1
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác nghe, nhận xét , bổ sung ý kiến
- Học sinh đóng vai hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu với khách du lịch (các bạn trong lớp) về 1 trong các chủ đề .
- Các nhóm chuẩn bị đóng vai
- Học sinh trình bày --> nhận xét 
- Học sinh trưng bày tranh theo nhóm
- Lớp xem tranh và trao đổi
- Học sinh hát, đọc thơ thuộc chủ đề
********************************************************
Bài 12: Em yêu hoà bình (Tiết 1)
I. Mục tiêu: 
Học sinh biết:
- Giá trị của hoà bình; trẻ em có quyền đựơc sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức 
- Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh
II. Đồ dùng : 
Tranh ảnh, điều 38, công ước quốc tế về quyền trẻ em
- Thẻ màu dùng cho HĐ2 tiết 1
III. Hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ 
- Để thể hiện lòng yêu tổ quốc của mình, em phải làm gì?
B. Bài mới 
- Học sinh hát bài “Trái đất này là của chúng em”
- Bài hát nói lên điều gì?
- Để trái đất tươi đẹp và bình yên chúng ta phải làm gì? à Giới thiệu bài 
HĐ1: Tìm hiểu thông tin (Trang 37)
- Giáo viên kết luận 
 HĐ2: Bày tỏ thái độ
- Giáo viên lần lượt đọc từng ý kiến trong bài tập 1 - Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do
- Giáo viên kết luận 
HĐ3: Làm bài tập 2
- Giáo viên kết luận 
* Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 
- Học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em thấy những gì trong bức ảnh đó?
- 1 học sinh đọc t

File đính kèm:

  • docGiao_an_dao_duc_lop_5.doc