Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 17: Luyện tập - Năm học 2016-2017

doc2 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 20/07/2023 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 17: Luyện tập - Năm học 2016-2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày : 16/10/2016
 Tiết17: Luyện tập
A/ Mục tiêu:
- Củng cố khái niệm số thực, thấy được rõ hơn quan hệ giữa các tập số đã học.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh các số thực, kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x và tìm căn bậc 2 dương của một số.
- HS thấy được sự phát triển của các hệ thống số từ N đến Z, Q và R
B/ Chuẩn bị: 
- GV: Bảng phụ ghi bài tập.
- HS: Bút dạ, bảng phụ nhóm. Ôn ĐN giao của 2 TH, tính chất của đẳng thức, bất đẳng thức.
C/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Họat động của HS
 Hoạt động 1:
? Số thực là gì? Cho VD số hữu tỉ, vô tỉ?
Chữa bài 117 (Tr20 SBT)
- HS2 : nêu cách so sánh 2 số thực 
Chữa bài 118 (SBT)
- HS3: Chữa bài 91 (Ssk)
- HS4: Chữa bài 92 (Sgk)
- Gv cùng HS cả lớp nhận xét bài làm của từng HS trên bảng
Kiểm tra bài cũ.
1) Bài 117 (Tr20 SBT): Điền dấu 
2) Bài 118 (SBT): So sánh
3) Bài 91 (Sgk): Điền chữ số thích hợp vào ô vuông
4) Bài 92 (Sgk): Sắp xếp các số thực
 Hoạt động 2: 
? Bài toán cho biết điều gì? Yêu cầu ta làm gì?
? Hãy nhắc lại qui tắc chuyển vế (đúng cả cho bất đẳng thức)?
? Để tính nhanh các bài toán trên ta chú ý điều gì?
? Cách nhẩm các cặp số tròn chục như thế nào cho nhanh?
Luyện tập.
1) Bài 122 (Tr 20 SBT)
Cho x + (-4,5) < y + (-4,5)
 y + (+6,8) < z + (6,8)
=> x x< y
Tương tự => y < z
Vậy x < y < z
2) Bài 120 (Tr20 SBT): Tính bằng cách hợp lý:
A = (-5,85) + {[(+41,3) + (+5)] + (+0,85)}
B = (-87,5) + {(+87,5) + [(+3,8) + (-0,8)]
C = [(+9,5) + (-13)] + [(-5) + (+8,5)]
- Cho HS làm bài 90 (Tr45 Sgk)
- Chú ý cho HS nhận dạng phân số thập phân -> đổi ra số thập phân. Ngoài ra: đổi ra PS
Đưa đề bài lên bảng phụ
? Hãy nhắc lại các tập hợp Q, I, R?
? Nêu quan hệ giữa các tập số N, Z, Q, I, R?
Nõng cao: 
a, Tỡm GTNN của A=
b, Tỡm GTLN của 
c, tổng của số hữu tỉ với số vụ tỉ là số gỡ?
d, Tớch của số hữu tỉ với số vụ tỉ là số gỡ?
3) Bài 90 (Sgk): Thực hiện phép tính
a)
b)
4) Bài 129 (Tr21 SBT): Chọn giá trị đúng
5) Bài 93 (Sgk): Tìm x
6) Bài 126 (SBT): Tìm x
7) Bài 94 (Sgk): Tìm các tập hợp
a) Q I
b) R I
 Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà: 
 - Ôn lại các kiến thức lý thuyết trong chương trình.
 - Làm các bài tập SGK, SBT.

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_7_tiet_17_luyen_tap_nam_hoc_2016_2017.doc
Đề thi liên quan