Giáo án Đại số 9 tiết 59: Đề kiểm tra chương IV

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 tiết 59: Đề kiểm tra chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
Ngày kiểm tra : 
Tiết 59: kiểm tra chương IV
*****************************
I. Mục tiêu bài dạy.
 * về kiến thức: Đánh giá kiến thức HS qua nội dung các BT chủ yếu dạng giải phương trình bậc hai 1 ẩn
* về kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng giải PT.
* về thái độ: Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi áp dụng các công thức nghiêm..
+ Trọng tâm: Kiểm tra kiến thức chương.
II. chuẩn bị của GV và HS.
GV: + Bảng phụ ghi đề kiểm tra.
 HS: + Ôn tập các kiến thức trong tâm.
 + Chuẩn bị tốt các điều kiện cho bài kiểm tra. 
III. Nội dung kiểm tra
 1.Đề bài
Câu I: (2 đ). Hãy chọn đáp án đúng.
 Cho phương trình bậc hai sau: 7x2 - 2x + 3 = 0
A) Có hai nghiệm phân biệt. 
B) Vô nghiệm. 
C) Có nghiệm kép. 
Câu II: Giải các phương trình sau.( 4đ) 
 a) 7x2 - 2x + 3 = 0
b) 
c) 
Câu III: (3 đ)
Tìm điều kiện của m để PT có nghiệm, tính tổng và tích 2 nghiệm theo m
a) x2 - 2x + m = 0
 b) x2 + 2.(m - 1)x + m2 = 0
Câu IV: (1 đ)
Cho PT bậc hai
 .Với x là ẩn, m là tham số (m ạ 1)
 Tìm m để PT có nghiệm kép.
2.đáp án
Câu I: (2 đ). Hãy chọn đáp án đúng.
 B) 
Câu II: ( 4 đ) Giải các phương trình sau: 
a) 7x2 - 2x + 3 = 0
D = b2 - 4ac = (-2)2 - 4.7.3 = - 80 < 0 
Vậy PT vô nghiệm.
b) Û 3x2 + 42x + 4 = 0
(nhân 2 vế của PT với 6)
ị D = b2 - 4ac = 422 - 4. 3.4 = 1716 > 0
c) Giải tương tự:
D = b2 - 4ac = 
Vậy PT có nghiệm kép: 
x1 = x2 = 
Câu III: (3 đ). 
 a) x2 - 2x + m = 0
+ Để PT có nghiệm thì D' ³ 0 Û (-1)2 - 1.m ³ 0
Û m Ê 1.
Khi đó ta áp dụng hệ thức Vi-ét:
 b) x2 + 2.(m - 1)x + m2 = 0
+ Để PT có nghiệm thì D' ³ 0
 Û (m -1)2 - 1.m2 ³ 0 Û m2 - 2m + 1 - m2 ³ 0
Û m Ê 0,5
Khi đó ta áp dụng hệ thức Vi-ét:
Câu IV: (1 đ)
Để PT có nghiệm kép thì D = 0. Từ đó ta suy ra:
b2 - 4 .a.c = 0 Û (2m)2 - 4.(m + 1).1 = 0
Û 4m2 - 4m - 4 = 0 Û m2 - m -1 =0
Dm = 1 + 4 = 5 ị 
 ; 
IV. Hướng dẫn về nhà.
GV: Nhận xét giờ kiểm tra.
- Đọc bài:” Phương trình quy về phương trình bậc hai.

File đính kèm:

  • doctiet 59 kiem tra.doc