Giáo án Đại số 9 tiết 28: Luyện tập

doc4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 tiết 28: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11.2008
Ngày dạy : 12.2008
Tiết 28: luyện tập 
********************
I. Mục tiêu 
* về kiến thức: HS được củng cố kiến thức về mối quan hệ giữa hệ số a và góc a ( góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ạ 0) với trục hoành Ox.
* về kĩ năng: HS được rèn luyện kỹ năng xác định hệ số a của hàm số y = ax + b, vẽ đồ thị của hàm số và tính góc a, tính chu vi và diện tích tam giác tạo thành trên mặt phẳng tọa độ.
* về thái độ: HS có thái độ cẩn thận trong tính toán và trình bày khoa học khi vẽ đồ thị.
Trọng tâm: Làm bài tập dạng vẽ đồ thị của hàm số và tính góc a, bài toán tính diện tích.
II. chuẩn bị.
GV:Bảng phụ vẽ sẵn hệ trục tọa độ trên lưới ô vuông.Thước kẻ, phấn mầu, máy tính bỏ túi.
HS:Làm trước BT ở nhà.Thước kẻ, bảng phụ nhóm, máy tính bỏ túi. 
III. Tiến trình dạy-học.
1. ổn định tổ chức: GV kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho tiết học, tạo không khí học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút ) điền vào chỗ trống:
Cho đ/t y = ax + b (a ạ 0) gọi a là góc tạo bởi đ/t và trục hoành 
a) Nếu a > 0 thì góc a là ... những vẫn nhỏ hơn .... và tga = ...
b)Nếu a < 0 thì góc a là ... những vẫn nhỏ hơn ....
kết quả điền như sau:
a) (góc nhọn), (1800).
tga = a.
b)(góc tù), (900).
HS2: cho h/s y = 2x - 3. Xác định hệ số góc của hàm số và tính góc a (làm tròn đến phút).
kết quả: a = tga = 2 ị a ằ 63026'
3.Bài mới 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
GV cho HS hoạt động theo nhóm:
Bài 27(a)SGK: 
Cho hàm số y = ax + 3. 
a) Tìm a biết rằng đồ thị đi qua điểm A(2;6).
Bài 29 SGK: Xác định h/số y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:
a) Biết a = 2 và đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.
b) Biết a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;2).
c) Biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x và đi qua điểm B(1; + 5).
GV có thể gợi ý: do đồ thị // y = x nên a = và b ạ 0. do đồ thị đi qua điểm B(1; + 5) ị x = 1; y = + 5. Ta thay a, x, y vào PT: y = ax + b và được
 + 5 = .1 + b ị b = 5 (t/mãn ạ 0).
Vậy hàm số cần tìm là: y = x + 5 
10 phút
 + Nhóm I làm câu BT 27 (a).
 + Nhóm II làm BT 29 câu (a).
 + Nhóm II làm BT 29 câu (b).
 + Nhóm IV làm BT 29 câu (c).
*) BT 27 (a):
Vì đồ thị đi qua điểm A(2;6) nên ị x = 2; y = 6
Ta thay x = 2; y = 6 vào PT: y = ax + 3
 6 = a.2 + 3 ị 2a = 3 ị a = 1,5.
Vậy hệ số góc của đường thẳng là a = 1,5.
*)BT 29 câu (a): 
 Vì đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 ị x = 1,5; y = 0. Ta thay a, x, y vào PT: y = ax + b và được : 0 = 2.1,5 + b ị b = -3
*)BT 29 câu (b):
 Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;2) nên ta có x = 2; y = 2. Ta thay a, x, y vào PT:
 y = ax + b và được 2 = 3.2 + b ị b = - 4.
Vậy đồ thị hàm số cần tìm là : y = 3x - 4.
Đại diện các nhóm lên bảng trình bày theo các lời giải trên.
Hoạt động của GV
TG
Hoạt động của HS
Bài 30 Trang 59 SGK:
a) Vẽ các đồ thị hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ:
b) Gọi giao điểm của đồ thị với 2 trục là A, B, C. Tính các góc của DABC.
c) Tính chu vi và diện tích của DABC. (với giả thiết đơn vị đo trên các trục là centimet). 
*) Chu vi DABC = AB + AC + BC. Ta có:
AB = (cm).
AC = 
BC = 
Vậy chu vi DABC = 6 + ằ13,3 (cm)
SDABC = = 6 (cm2)
Bài 31 trang 59(SGK):
GV vẽ sẵn các đồ thị của 3 hàm số:
1
C
A
B
a
0
b
1
F
y
x
D
-3
GV yêu cầu HS tính các góc và hỏi nếu không có đồ thị có thể xác định được các góc đó không?
Bài tập 26 (Tr 61 - SBT):
Cho 2 đường thẳng 
Chứng minh rằng nếu (d) ^ (d') Û a .a' = - 1.
GV hướng dẫn HS chứng minh bằng cách tham khảo SBT.
Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì tạo với trục hoành 1D vuông, trong đó 2 góc nhọn chính là 2 góc của đường thẳng với trục hoành.
10 phút 15 phút
0 1 2 3 4 cm
x
2
A
B
C
a)HS vẽ đồ thị:-1
2
-4
y
0
b) Tọa độ các điểm là: 
A(-4; 0), B(2; 0), C(0; 2).
 Ta có: tgA = 
tgB = 
ị = 1800 - () (vì )
ị =1800 - ( 270 +450) = 1080.
HS quan sát hàm số và thực hiện tính:
tga = 
tgb = .
HS: Không có đồ thị ta vẫn có thể xác định góc được dựa vào hệ số a để tính tga, tgb, tgg: 
-2
-1,5
3
1
2
tga = 1; tgb = ; tgg = 
0
HS quan sát 2 đường thẳng vuông góc với nhau.
Sử dụng tính chất:
tga.cotgb = 1
và tga = cotgb khi a và b phụ nhau.
Xét VD với 2 hàm số: y = 2x + 3
và y = - 0,5x + 1
 2. (- 0,5)= -1
x
iV. Hdẫn họctại nhà.Ôn cách tính góc a của đường thẳng với trục Ox theo hệ số a.
+ Làm các câu hỏi phần tóm tắt kiến thức.BT32,33,34,35,36,37(SGK/T61) BT29 (SBT/T 61).

File đính kèm:

  • docDai 9 - Tiet 28.doc
Đề thi liên quan