Đề và đáp án thi học sinh giỏi Toán Lớp 4 - Năm học 2006-2007 - Trường Tiểu học Thiệu Vân

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án thi học sinh giỏi Toán Lớp 4 - Năm học 2006-2007 - Trường Tiểu học Thiệu Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng giáo dục thiệu hoá
Trường tiểu học thiệu vân
Đề thi học sinh giỏi lớp 4
Năm học 2006- 2007
Môn toán- thời gian 90 phút
Câu 1 : (2 điểm)
 Không tính cụ thể hãy sử dụng tính chất của phép tính để so sánh A và B.
 A= 1998 x 1998
 B = 1997 x 1999
Câu 2 : (3 điểm) 
 Cho dãy số : 27 ; 36 ; 45 ; 54 ; 63 ; 72 ; 
 a. Viết tiếp 3 số vào dãy.
 b. Tìm số hạng thứ 18 của dãy.
 c. Số 2193 có thuộc dãy trên không ? Vì sao ?
Câu 3 : (4 điểm)
 Tính giá trị của biểu thức
 a. Tính giá trị của A với a = 99
 A = (456 – a) x 3 – 219
 b. Tính giá trị của b với B = 200
 B = 500 – b x 3
Câu 4 : (4 điểm)
 Để chuẩn bị năm học mới, bốn bạn rủ nhau đi mua vở. Bạn Hoa mua 12 quyển vở, bạn Huệ mua 10 quyển vở, bạn Lan mua số vở bằng trung bình cộng số vở của Hoa và Huệ. Bạn Đào mua số vở hơn trung bình cộng của bốn bạn là 3 quyển. Hỏi Đào mua mấy quyển vở ?
Câu 5 : (5 điểm)
 Một sân kho hình vuông được mở rộng bên phải thêm 3m, phía dưới thêm 10m nên trở thành hình chữ nhật có chu vi bằng 106m. Tính diện tích sân kho ban đầu .
Câu 6 : (2 điểm)
 Tính nhanh:
 a. K : K + K : K + K : K + K : K biết K > 0
 b. (6 x 5 + 7 – 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
phòng giáo dục thiệu hoá
Trường tiểu học thiệu vân
Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 4
Năm học 2006-2007
Môn thi: toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu
Lời giải
Điểm
1
(2 điểm)
Sử dụng tính chất của phép tính để so sánh A và B
A = 1998 x 1998
 = (1997 + 1) x 1998
 = 1997 x 1998 + 1998
B = 1997 x1999
 = 1997 x (1998 + 1)
 = 1997 x 1998 + 1997
Vì 	1997 x 1998 = 1997 x 1998
Mà 	1998 > 1997
Vậy A > B 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
2
(3 điểm)
a, Ta thấy : 36 – 27 = 9
 45 – 36 = 9 
Vậy khoảng cách giữa các số là 9 đơn vị.
Ta viết được 3 số tiếp theo là :
 72 + 9 = 81
 81 + 9 = 90
 90 + 9 = 99
Dãy trên được viết là :
 27 ; 36 ; 45 ; 54 ; 63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 
b, Tìm số hạng thứ 18 của dãy .
Theo công thức tính số các số hạng của dãy.
 Số các số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Suy ra : Số cuối = (số các số hạng – 1) x khoảng cách + số đầu.
Thay số vào ta tính được:
 Số cuối = (18 – 1) x 9 + 27 = 180.
Vậy số hạng thứ 18 của dãy là 180.
c,Ta thấy số : 2193 : 9 = 243 (dư 6)
Vì các số của dãy đều là các số chia hết cho 9 mà số 2193 không chia hết cho 9 nên số 2193 không thuộc dãy số trên.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1
3
(4 điểm)
 Tính giá trị của biểu thức.
a, Tính giá trị của A với a = 99
 A = (456 – a) x 3 -219
Thay a = 99 vào biểu thức A ta có 
 A = (456 – 99) x 3 – 219
 = 3 57 x 3 – 219
 = 1071 - 219
 = 852
 = 852
 Vậy với a = 99 thì giá trị của biểu thức A = 852 
b, Tính giá trị của b với B = 200
B = 500 – b x 3
Thay B = 200 vào biểu thức ta có 
 200 = 500 – b x 3
 Hay 500 – b x 3 = 200
 b x 3 = 500 – 200
 b x 3 = 300
 b = 300 : 3
 b = 100
Vậy khi B = 200 , ta tính được giá trị của b là 100 
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
4
(4 điểm)
Số vở của Lan là :
 (12 + 10) : 2 = 11 (quyển)
 Số vở của 3 bạn Hoa, Huệ, Lan là :
 12 + +10 + 11 = 33 (quyển)
3 bạn
bạn Đào
3 
TBC 
Vì Đào mua số vở hơn trung bình cộng của bốn bạn là 3 quyển nên ta có sơ đồ :
Số vở của 4 bạn là
Nhìn vào sơ đồ, ta tính được trung bình cộng số vở cảu 4 bạn là : 
 (33 + 3) : 3 = 12(quyển)
Số vở của Đào là:
 12 + 3 = 15(quyển)
 Đáp số: 15 quyển.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
( 5 điểm )
10 m
3 m
Vẽ hình
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
 106 : 2 = 53(m)
Nửa chu vi hình chữ nhật hơn nửa chu vi hình vuông là:
 10 + 3 = 13(m)
Nửa chu vi hình vuông là :
 53 – 13 = 40(m)
Cạnh hình vuông là
 40 : 2 = 20 (m)
Diện tích sân kho ban đầu là:
 20 x 20 = 400 ( m2
 Đáp số: 400 m2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
6
( 2 điểm )
 Tính nhanh:
a, K : K + K : K + K : K + K : K biết K > 0
 = 1 + 1 + 1 + 1
 = 4
b, ( 6 x 5 + 7 – 37 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 +.+ 10)
 = (30 + 7 – 37) x ( A ) 
 = ( 37 – 37 ) x ( A )
 = 0 x A
 = 0
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25

File đính kèm:

  • docHSG Thieu Hoa(3).doc