Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Toán Lớp 2 - Nguyễn Bá Phúc

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Toán Lớp 2 - Nguyễn Bá Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD – ĐT tỉnh Thanh Hoá Đề thi HSG cấp huyện Nga Sơn
Phòng GD – ĐT huyện Nga Sơn Môn thi: Toán 2
 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Tính nhanh (3điểm)
8 × 9 × 10
3 × 9 × 0 + 1× 2× 3
16 + 54 + 34 + 45 + 1
So sánh:
A = 8 × 9 B = 7 × 10
Câu 2: ( 5điểm)
Tìm x, biết: (2điểm)
x × 5 = 15 + 6 – 1
16 : x = 15 – 9 + 10
Tính: (3điểm)
2 + 2 + 2 +  + 2
 39 số 2
b) 10 + 10 + 10 +  + 10
 10 số 10
c) 10 km + 10 m
d) 1 m – 3 dm
 Câu 3: (6điểm)
Minh, Lâm, Tài có tổng cộng 72 cái kẹo. Minh và Lâm có tổng cộng 41 cái kẹo; Minh và tài có tổng cộng 47 cái kẹo. Tính số kẹo của mỗi bạn?
Mai và Đào có tổng cộng 12 cái nơ. Hỏi phải chia cho mỗi bạn mấy cái nơ đẻ mỗi bạn có số nơ bằng nhau?
Tính chu vi của một hình tứ giác biết độ dài các cạnh của hình đó lần lượt là: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm?
 Câu 4: Đọc giờ trong các hình sau: (3điểm)
 A B C
 Câu 5: (3điểm)
Tìm số bé nhất có hai chữ số mà thương của hai chữ số của nó bằng 5
Tìm số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 34?
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
Đáp án đề thi HSG toán 2 cấp huyện Nga Sơn (2012 – 2013)
Câu
Đáp án
Điểm
1a) 
0.75đ
8 × 9 × 10 = 2 × 4 × 9 × 10 = 2 × 36 × 10
= (36 + 36 ) × 10 = 72 × 10 = 720
0.25
0.5
1b)
0.75đ
3 × 9 × 0 + 1× 2× 3 = 0 + 1× 2× 3
= 2 × 3 = 6 
0.25
0.5
1c)
0.75đ
16 + 54 + 34 + 45 + 1
= (16 + 34) + (54 + 45 + 1)
= 50 + 100
= 150
0.25
0.25
0.25
1d)
0.75đ
A = 8 × 9 = 2 × 4 × 9 = 2 × 36 = 36 + 36 = 72 B = 7 × 10 = 70
A > B (vì 72 > 70) 
0.25
0.25
0.25
2.1a)
1đ
x × 5 = 15 + 6 – 1
x × 5 = 20
x = 20 : 5 = 4
0.5
0.5
2.1b)
1đ
16 : x = 15 – 9 + 10
16 : x = 16
x = 16 : 16 = 1
0.5
0.5
2.2a)
0.75đ
2 + 2 + 2 +  + 2 = 2 × 39 = 39 + 39 = 78
 39 số 2
0.75
2.2b)
0.75đ
10 + 10 + 10 +  + 10 = 10 × 10 = 100
10 số 10
0.75
2.2c)
0.75đ
10 km + 10 m = 10000 m + 10 m = 10010 m 
0.75
2.2d)
0.75đ
1 m – 3 dm = 10 dm – 3 dm = 7 dm 
0.75
3a)
2đ
Tài có số cái kẹo là: 72 – 41 = 31 (cái kẹo)
Lâm có số cái kẹo là: 72 – 47 = 25 (cái kẹo)
Minh có số cái kẹo là: 72 – 31 – 25 = 16 (cái kẹo)
0.75
0.75
0.75
3b)
2đ
Phải chia cho mỗi bạn số cái nơ đẻ mỗi bạn có số nơ bằng nhau là:
13 : 2 = 6 (cái nơ)
2
3c)
2đ
4
3đ
Chu vi của tứ giác đó là:
 4 + 5 + 6 + 7 = 22 (cm)
Hình A biểu thi 4 giờ 55 phút
Hình B biểu thi 7 giờ 5 phút
Hình A biểu thi 6 giờ đúng
2
1
1
1
5a)
1.5đ
- Số bé nhất có hai chữ số là 10
- Vậy 1 là chữ số hành chục
- Do thương của 2 chữ số của số đó bằng 5 nên chữ số hành đơn vị là:
 1 × 5 = 5
- Vậy số phải tìm là 15.
0.5
0.25
0.5
0.25
5b)
1.5đ
Ta thấy các tích cua 4 và thừa số khác nhỏ hơn 34 là:
4 × 1 = 4
4 × 7 = 28
4 × 8 = 32
Do 8 là số lớn nhất trong các số vử tìn và thoả mãn điều kiện
Vậy số phải tìm là 8 
1
0.5

File đính kèm:

  • docDe thi HSG toan 2 cap huyen Nga Son.doc
Đề thi liên quan