Đề và đáp án kiểm tra học kì II Khoa học Lớp 4 - Đề số 3

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án kiểm tra học kì II Khoa học Lớp 4 - Đề số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ......................... 	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Lớp :  MÔN : KHOA HỌC - KHỐI 4
Họ và tên Thời gian : 40 phút
 Điểm:
 Lời phê của thầy
GV coi thi:...
.
GV chấm thi:...
.
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng(từ câu 1 đến câu 16).
1/ Người ta đã ứng dụng tính chất gì của không khí để làm bơm xe đạp :
A. Trong suốt, không màu, không mùi..
B. Không có hình dạng nhất định.
C. Bị nén lại và giãn ra.
2/ Úp một cốc “rỗng” xuống nước , sau đó nghiêng cốc em thấy có bọt nổi lên. Kết quả này cho ta biết điều gì?
 A. Bọt có sẵn trong nước bị cốc đẩy lên .
B. Nước đã bay hơi mạnh khi úp cốc vào.
C. Trong cốc ban đầu có không khí.
D. Trong nước chứa rất nhiều khí.
3/ Khi bật quạt điện, ta thấy có gió được thổi từ phía cánh quạt. Nguyên nhân có gió là:
Gió được sinh ra từ cánh quạt.
Gió được sinh ra từ trong cánh quạt, sau đó được cánh quạt thổi tới ta.
Không khí được cánh quạt thổi tạo thành gió.
4/ Tác hại mà bão có thể gây ra:
Làm đổ nhà cửa
Phá hoa màu.
Gây ra tai nạn cho con người.
Tất cả các ý trên.
5/ Những yếu tố nào sau đây gây nên ô nhiễm không khí?
Khói, bụi, khí độc.
Các loại rác thải không được xử lí hợp vệ sinh.
Tiếng ồn.
Tất cả các yếu tố trên.
6/ Vật nào sau đây tự phát sáng?
Trái Đất.
Mặt Trăng.
Mặt Trời.
Cả 3 vật kể trên.
7/ Phát biểu nào không đúng về vai trò của ánh sáng mặt trời?
Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.
Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, con người và động vật khỏe mạnh.
Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật.
8/ Ý kiến nào sau đây là không đúng về thực vật?
Thực vật lấy khí các- bô- níc và thải ô- xi trong quá trình quang hợp.
Thực vật cần ô- xi để thực hiện quá trình hô hấp
Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày.
Cả 3 ý trên.
9/ Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành chất hữu cơ (như chất bột đường)?
Con người.
Thực vật
Động vật.
Tất cả các sinh vật.
10/ Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của: 
Chỉ những người làm ở nhà máy nước. 
Chỉ các bác sĩ.
Chỉ những người lớn.
Tất cả mọi người.
11/ Kết luận nào sau đây về các thành phần của không khí là đúng ?
Trong không khí chỉ có khí ôxi và ni tơ.
Trong không khí có khí ô xi và khí ni tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác.
Trong không khí chỉ có khí ôxi, khí nitơ và khí cacboníc.
12/ Tại sao nước để uống cần đun sôi ?
Nước sôi làm hòa tan các chất rắn có trong nước.
Đun sôi sẽ làm tách khỏi nước các chất rắn có trong nước.
Đun sôi sẽ làm cho mùi nước dễ chịu hơn.
Đun sôi để diệt các vi trùng có trong nước.
13/ Tính chất nào sau đây không phải là của nước ?
Trong suốt.
Có hình dạng nhất định.
Không mùi.
Chảy từ cao xuống thấp.
14/ Các hiện tượng liên quan tới sự hình thành mây là:
Bay hơi và ngưng tụ.
Bay hơi và đông đặc.
Nóng chảy và đông đặc.
Nóng chảy và bay hơi.
15/ Hành động nào nên làm để bảo vệ nguồn nước ?
Uống ít nước đi.
Hạn chế tắm giặt.
Không vứt rác bừa bãi.
Cả ba hành động trên.
16/ Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây ?
Nước không có hình dạng nhất định.
Nước có thấm qua một số vật.
Nước chảy từ cao xuống thấp
Nước có thể hòa tan một số chất.
Câu 17/ Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây:
(3)
(1)
Thực vật
(2)
Hơi nước
Các chất khoáng
(4)..
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC LỚP 4
(Thời gian 40 phút)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
1
C
9
B
2
C
10
D
3
C
11
C
4
D
12
D
5
D
13
B
6
C
14
A
7
A
15
C
8
C
16
C
Câu 17/ ( 2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
* Đáp án:
- Hấp thụ: Khí các-bô-níc. (0,5 điểm)
 Nước. (0,5 điểm)
- Thải ra: Khí ô-xi. (0,5 điểm)
 Các chất khoáng khác. (0,5 điểm)

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi Hoc ky IIKhoa hoc lop 43.doc