Đề thi Violympic môn Toán Lớp 5 vòng 14 - Bài thi số 1

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic môn Toán Lớp 5 vòng 14 - Bài thi số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thi số 1 
Hãy viết số thích hợp vào chỗ  (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
1.   
Khi chia số 61,472 cho số 45,2 mà lấy thương có 1 chữ số ở phần thập phân thì 
số dư của phép chia sẽ là 
2.   
Khi chia số 51,52 cho số 12,8 mà lấy thương có 2 chữ số ở phần thập phân thì 
số dư của phép chia sẽ là 
3.   
Khi chia số 7,525 cho số 8,75 mà lấy thương có 1 chữ số ở phần thập phân thì 
số dư của phép chia sẽ là 
4.   
Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? 
Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong ngày thì hoàn thành kế hoạch.
5.   
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau 6 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy? 
Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau giờ.
6.   
Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày? 
Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong ngày.
7.   
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
Trả lời: Vòi hai chảy một mình thì bể đầy sau giờ
8.   
Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. 
Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong ngày nữa. 
9.   
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng chảy .Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? 
Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong giờ nữa thì bể đầy. 
10.   
Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. 
Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong ngày nữa. 

File đính kèm:

  • docDe thi so 1 vong 14 Violympia.doc