Đề thi trạng nguyên lần 3 Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Hùng Vương

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trạng nguyên lần 3 Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 5 
TOÁN 5
Mã 
 số 
1/ Tìm x, biết rằng x là một số bé hơn 100, 
khi chia cho 10 thì có số dư là 9, chia cho 9 thì có số dư là 8.
Số đó là: . . . . . . . . .
Cách tìm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2/Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 289,757 + 289,757 + 289,757 x 998 
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
3/- Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1925m3. Biết chiều dài của bể là 45m, chiều rộng 22m. Tính chiều cao mực nước trong bể khi bể chứa được 90% thể tích.
Bài giải
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/- Vẽ 3 đường cao của hình tam giác sau đây, em có nhận xét gì về 3 đường cao đó.
TỰ NHIÊN XÃ HỘI 5
Mã 
 số 
TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 5 
2/-Những con sông sau đây chảy qua thành phố nào? 
Em hãy vẽ mũi tên chỉ cho đúng.
Sông
Thành phố
Sông Hồng
TP Hồ Chí Minh
Sông Thái Bình
Hà Nội
Sông Hương
Biên Hòa
Sông Trà Khúc
Hải Phòng
Sông Sài Gòn
Mỹ THo
Sông Đồng Nai
Huế
Sông Đà
Quảng Ngãi
Sông Tiền
Cần Thơ
Sông Hậu
Hòa Bình
2/-Các sự kiện lịch sử của nước ta sau đây diễn ra vào năm nào, em hãy điền vào cho đúng:
Sự kiện
Năm
Phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh 
Cách mạng tháng tám thành công
Chiến dịch Việt bắc- Thu đông
Chiến dịch Biên giới thu đông
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đồng khởi Bến Tre
Lễ kí kết hiệp định Pa-Ri
Giải phóng hoàn toàn Miền Nam
3/-Em hãy kể tên các loại năng lượng mà em biết:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIẾNG VIỆT 5
Mã 
 số 
TIẾNG VIỆT
1/-Trò chơi ô chữ :
Nơi Sông Lô chảy vào Sông Hồng
Một truyền thống dân tộc có nghĩa là gắn bó với nhau
Muốn đến tỉnh này phải vượt qua Đèo Gió và Đèo Giàng
Lòng thương người còn gọi là lòng . . . . . . . . . .
Dù ai đi ngược về xuôi
 Nhớ ngày . . . . . . . . mồng mười tháng ba
1
N
G
A
B
A
H
A
C
2
Đ
O
A
N
K
E
T
3
C
A
O
B
A
N
G
4
N
H
A
N
A
I
5
G
I
Ô
T
Ô
Viết từ mới được hình thành ở cột dọc. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
2/-Viết một đoạn văn tả Chiếc nón bảo hiểm và nói lên công dụng của nó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docDe thi trang nguyen nam 2008.doc