Đề thi thử đại học môn toán lần 4 năm 2014 thời gian làm bài thi: 180 phút không kể thời gian phát đề

pdf2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học môn toán lần 4 năm 2014 thời gian làm bài thi: 180 phút không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN 4 NĂM 2014
Tuyensinh247.com
Thời gian làm bài thi: 180 phút không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(7,0 điểm)
Câu 1 : 
Giải phương trình: 
Câu 2 : 
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elip (E): 
 và hai điểm A(3;-2), B(-3;2). Tìm trên (E) điểm C có hoành độ
và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.
Câu 3 : 
Tìm số nguyên dương n sao cho thoả mãn: 
Câu 4 : 
Cho hàm số x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 + m (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) ứng với m=1 (hs tự giải)
2. Tìm m để hàm số (1) có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến gốc toạ độ O bằng √2 lần khoảng
cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O.
Câu 5 : 
Giải phương trình: 
Câu 6 : 
Tính tích phân: 
Câu 7 : 
TU
YE
NS
INH
24
7
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SA=a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD;
I là giao điểm của SC và mặt phẳng (AMN). Chứng minh SC vuông góc với AI và tính thể tích khối chóp MBAI.
II. PHẦN RIÊNG(3 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B)
A. Dành cho thí sinh ban A 
Câu 8 : 
Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn x+y+z = 3
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 3(x2 + y2 + z2) – 2xyz 
Câu 9 : 
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x + 6y – 4z – 2 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (P) song
song với giá của véc tơ 
 vuông góc với mặt phẳng (α) : x+4y+z-11=0 và tiếp xúc với (S)
B. Dành cho thí sinh ban B,D
Câu 10 : 
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho điểm C(2;-5 ) và đường thẳng ∆: 3x - 4y + 4 =0. Tìm trên ∆ hai điểm A và B đối xứng nhau
qua I(2;
) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 15.
Câu 11 : 
Tìm hệ số của x4 trong khai triển Niutơn của biểu thức: P = (1+2x+3x2)10
--------------Hết--------------
Họ tên thí sinh----------------------------SBD----------------------------
Website: 
Facebook: https://facebook.com/luyenthi.tuyensinh247
Xem lời giải chi tiết Đề thi: Đề thi thử đại học môn Toán lần 4 năm 2014 Mã đề: 705 tại đây
TU
YE
NS
INH
24
7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

File đính kèm:

  • pdfDe thi thu DH lan 4.pdf