Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Điệp Nông

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Điệp Nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phòng gd - đt hưng hà
trường tiểu học điệp nông
=====˜à™=====
đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 5
Năm học: 2008 – 2009
Môn: Toán
=== —&– ===
(Thời gian học sinh làm bài 60 phút)
Bài 1(5 đ)
1, Ghi lại câu trả lời đúng:
Vận tốc của chuyển động chạy chậm nhất là:
A.36 km/giờ 	C. 0,36 km/ phút
B.60 m/ phút 	D. 0.6 m/ giây
b. Cho các số đo diện tích : 3m2333 cm2; 3,333m2; 3333m2; m2
Số đo diện tính lớn nhất là:
A; 3m2333 cm2 	B.3,333 m2
C. 3333 cm2	D.3m2
2, Viết phân số thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1, mẫu số khác nhau.
Bài 2(5đ)
 1, So sánh A và B biết 
 A = ++++;	 B =
2, Tính
 a, b, 200,9
 Bài 3. ( 5 đ)
1,Tổng đúng của hai số là 2009. Khi thực hiện phép cộng bạn Hà đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số, do đó dẫn đến kết quả sai là 4290,5. Hãy tìm hai số hạng đúng.
2, Cho tam giác ABC, trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM =AC. Kéo dài BM một đoạn MN bằng MB . Biết diện tích MNC là 12cm2, tính diện tích tứ giác ANCB . 
Bài 4( 5 đ)
Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B mất 32 phút. Cũng trên dòng sông đó, một cụm bèo trôi từ A đến B mất 3 giờ 12 phút. Hỏi chiếc thuyền đi ngược dòng từ A đến B hết bao lâu?
Họ và tên: ............................................................... Lớp: ......... Số báo danh: ............
Gợi ý đáp án và biểu điểm môn toán lớp 5
Bài 1(5đ)
1, (3đ): Ghi đúng mỗi câu trả lời cho 1.5 đ
a, Vận tốc của chuyển động chạy chậm nhất là:	D. 0.6 m/ giây
b, 	D.3m2
2, (2 đ): Phân tích đúng, đủ.
Ta có ==++=++
Bài 2 (5 đ).
1, (2,5 đ) Tính đúng A cho 1 đ.
A = ++++ = 1 - +- + - + - + - = 1 - = 
- So sánh và cho 1 đ.
 Ta có 1 - = ; 	 1 - = 
 Vì nên 
 Kết luận: 	A B cho 0,5 đ
2, Tính ( 2,5 đ)
a, (1,5đ)	
= = = = 1
b, (1,0 đ)	 200,9
= 200,9 ( 5,6 + 4,4 ) = 200,9 = 2009
Bài 3 (5 đ).
a, ( 2 đ). Gọi số hạng bị viết nhầm là a, số còn lại là b ( ab 0 ).
Theo bài, ta có: a + b = 2009.
Khi bị viết nhầm dấu phẩy số a tăng lên 10 lần
Khi đó ta có a + b = 4290,5
Suy ra a 9 = 2281,5	( Cùng bớt đi a + b )
a = 253,5
Số b là: 2009 – 253,5 = 1755,5.
Vậy hai số hạng cần tìm là 253,5 và 1755,5.
b, (3 đ)
A
N
C
B
M
-S AMN = S MNC== 6(cm2)
( vì chung đường cao hạ từ N xuống AC và đáy AM =MC ) (0,6 đ )
 -S ABM =S AMN == 9(cm2)
( Vì chung đường cao hạ từ A xuống BN và đáy BM =MN ) (0,6 đ)
-S BCM = S MNC== 18 (cm2) (Vì chung đường cao hạ từ C xuống BN và đáy BM =MN ) (0,6 đ)
-S ANCB = S MNC + S AMN + S ABM + S BCM 
=12+6+9+18=45 (cm2) (0,6 đ)
 ĐS : 45 (cm2) (0,6 đ)
Bài 4 (5 điểm)
 	Đổi 3giờ 12 phút = 192 phút 
Tỉ số giữa thời gian thuyền đi xuôi dòng và thời gian cụm bèo trên xuôi dòng là = (1 điểm) 
Vì vận tốc và thời gian đi trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau lên tỉ số giữa vận tốc thuyền xuôi dòng và vận tốc cụm bèo trôi ( vận tốc dòng nước ) là ( 1 điểm )
Mà V dòng = ( V xuôi – V ngược ) : 2
Suy ra V ngược dòng = V xuôi dòng – 2 V dòng nước
= 6 V dòng nước - 2 V dòng nước
= 4 V dòng nước	 ( 1 đ)
Vận tốc thuyền ngược dòng gấp 4 lần vận tốc dòng nước ( vận tốc cụm bèo trôi ).
Vậy thời gian thuyền đi ngược dòng bằng thời gian cụm bèo trôi ( 1 điểm )
Thời gian thuyền đi ngược dòng từ B về A là 192 = 48 ( phút ) ( 0,5 điểm)
Đáp số: 48 phút (0,5 điểm )

File đính kèm:

  • docHSG Toan 5.doc